Komunikacija v konfliktni situaciji

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

E irma.kiprijanovic@gmail.com
Datum & čas

24/10/2023

17:00

Lokacija

Spletno okolje zoom.

Vodila ga bo gospa Helena Zajec.

Vsaka različnost mnenj in stališč pa še ni konflikt. Ločiti je potrebno med nesporazumom in konfliktom.
Ljudje pogosto menijo, da so konflikti neželeni in se jim je treba izogibati, a vsak od nas ima pač različna mnenja in stališče. Biti v konfliktu ni nujno negativna izkušnja. Lahko je celo pozitivna, saj nas konflikt spodbudi, da uvedemo določene spremembe v svoje delovanje.

16.50

Prijava v spletno okolje

Konflikti:

Zakaj nastajajo in kaj (dobrega) prinašajo.

Tipične strategije odzivanja v konfliktih.

Prednosti in pomanjkljivosti različnih odzivov.

Praktično: Kdaj je uporaba posameznih odzivov koristna in kdaj škodljiva?

19.00 - 19.15

Odmor

19.15

Preprečevanje konfliktov:

Delujmo proaktivno in sprejemajoče.

Ustrezna miselna naravnanost v konfliktnih situacijah.

Iz problemskega v ciljni okvir – prenos osredotočenja od problemov na reševanje in povezovanje.

Osebni razvoj: Samoocena mojega odzivanja v konfliktih. Ozaveščanje svojega čustvenega gumba. Moja prva pomoč v konfliktu.

21.15 - 21.30

Razprava in zaključek Nada Sirnik, Helena Zajec

Splošne informacije

BONUS: Udeleženci brezplačno prejmejo:
• E-priročnik: 7 Priporočil za doseganje učinkovite komunikacije (avtorice Helene Zajec).
• Vprašalnik: Vaš privzet način odzivanja v konfliktu

Srečanje je namenjeno članom DMSBZT Ljubljana in se stroški krijejo iz naslova plačanih članarin. Udeležba je za njih brezplačna.
Za člane Zbornice – Zveze (člani ostalih regijskih strokovnih društev), kotizacija znaša 30 € z vključenim DDV-jem za posameznega udeleženca.
Ne – člani 60 € z vključenim DDV-jem za posameznega udeleženca.

Program je ovrednoten z licenčnimi in pedagoški točkami pri Zbornici – Zvezi.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana na: www.drustvo-med-sester-lj.si do 20. 10. 2023, oz. do zapolnitve prostih mest (35). ali na irma.kiprijanovic@gmail.com

Dodatne informacije

Vse informacije v zvezi s prijavo v spletno okolje, kjer bo potekalo izobraževanje boste prejeli na vaš elektronski – naslov, en dan pred dogodkom, zato prosimo, da ga ob prijavi obvezno navedete.