Kompleksnost multidisciplinarne obravnave v enterostomalni terapiji – rane, inkontinenca, stome

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v enterostomalni terapiji

E sekcija-enterostomalnaterapija@zbornica-zveza.si
Datum & čas

19/4/2024

08:00

Trajanje: 2 dni
Lokacija

Terme Zreče, Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče

Poglej na zemljevidu

Petek, 19.4.2024

8.00 - 9.00

Registracija udeležencev

9.00 - 9.10

Pozdrav in uvodne besede Predsednica sekcije Renata Batas, dipl. m. s., ET

I. SKLOP Moderatorici: Renata Batas, dipl. m. s., ET in Ines Prodan, dipl. m. s., ET

9.10 - 9.30

Strategija razvoja obravnave pacientov z rano, inkontinenco in stomo od leta 2024 do 2035 dr. Zdenka Tičar

9.30 - 10.00

»HARD TO HEAL WOUNDS« - Rane, ki težko zacelijo Prim. dr. Tanja Planinšek Ručigaj, dr. med., svetnica

10.00 - 10.20

T.I.M.E.R.S. – tekma proti težko zaceljivim ranam Renata Batas, dipl. m. s., ET

10.20 - 10.40

Vloga enterostomalnega terapevta pri zdravljenju kroničnih ran Anita Jelen, mag. zdrav. nege, ET, QM

10.40 - 11.00

Wound hygiene consensus document – nov pristop k toaleti in oskrbi rane Suzana Majcen Dvoršak, dipl. m. s., ET

11.00 - 11.10

Uporaba avtologne terapije Actigraft pri zdravljenju kronične in akutne rane MEDISTAR – Boris Cerar

11.10 - 11.20

Vprašanja in diskusija

11.20 - 11.50

Odmor, osvežitev

II. SKLOP Moderatorici: Milanka Markelič, dipl. m. s., ET, Anita Jelar, dipl. babica, mag. zdrav.- soc. ved, ET

11.50 - 12.10

Maligne kožne rane - MKR Dragica Tomc, viš. med. ses., ET

12.10 - 12.30

Pomen prehrane in prehranskih dopolnil pri pacientu s kronično rano Neža Majdič, dr. med.

12.30 - 12.50

Ali razlikujemo med inkontinenčnim dermatitisom (IAD) in razjedo zaradi pritiska (PU)? Ivanka Benčič, MSc, RN, ET, Hrvatska

12.50 - 13.00

Predstavitev sponzorja

13.00 - 13.10

Predstavitev sponzorja

13.10 - 13.20

Vprašanja in diskusija

13.20 - 14.30

Odmor za kosilo (lastna režija)

III. SKLOP Moderatorici: Dragica Tomc, viš. med. ses., ET, Anita Jelen, dipl. m. s., mag. zdrav. nege, ET, QM

14.30 - 14.50

Obravnava bolnice in izzivi obravnave z negativnim površinskim pritiskom na KOG UKC LJ Bojan Renuša, dipl. babičar

14.50 - 15.10

Zdravstvena nega in oskrba dihalne stome Tatjana Vidnjevič, dipl. m. s., ET

15.10 - 15.30

Govorna rehabilitacija po laringektomiji prof. dr. Irena Hočevar Boltežar, dr. med.

15.30 - 15.40

Predstavitev sponzorja

15.40 - 15.50

Vprašanja in diskusija

15.50 - 16.00

Kratek odmor in razporeditev v skupine za učne delavnice (Dragica Jošar, Ines Prodan)

16.00 - 16.40 in 16.40 - 17.20

Učna delavnica: Z gibanjem za zdravje Viktorija Manzinni

16.00 - 16.40 in 16.40 - 17.20

Učna delavnica: Oskrba dihalne stome Tatjana Vidnjevič, dipl. m. s., ET in Mojca Žurga, dipl. m. s.

17.20

Zaključek prvega dne

Sobota, 20.4.2024

8.30 - 9.00

Registracija

IV. SKLOP Moderatorici: Milanka Markelič, dipl. m. s., ET, Anita Jelar, dipl. babica, mag. zdrav.- soc. ved, ET

9.00 - 9.20

Obravnava pacienta s stomo v UKC Ljubljana in njihovo spremljanje v domači oskrbi Irena Špela Cvetežar, dipl. m. s., ET

9.20 - 9.40

Stoma in spolnost Ines Prodan, dipl. m. s., ET

9.40 - 10.00

Pogled skozi prizmo poklicne etike – tudi pri ljudeh s stomo, (kronično) rano in/kontinenco Darinka Klemenc, dipl. m. s., ET

10.00 - 10.20

Zveza ILCO - Vloga prostovoljcev pri rehabilitaciji oseb s stomo Ivan Mrevlje in Kalan Irena, Zveza ILCO

10.20 - 10.30

Predstavitev sponzorja

10.30 - 10.40

Vprašanja in diskusija

10.40 - 11.15

Odmor, osvežitev

V. SKLOP Moderatorici: Renata Batas, dipl. m. s., ET, Ines Prodan, dipl. m. s., ET

11.15 - 12.00

Ergonomija na delovnem mestu Dr. David Ravnik

12.00 - 12.20

Zdravstvena nega pacienta z nefrostomo v domačem okolju Mojca Trček, dipl. m. s., ET, mag. soc. gerontologije

12.20 - 12.40

Zdravstvena nega otroka z nevrogenim mehurjem Sabina Osolnik, dipl. m. s., ET, URI Soča, Ljubljana

12.40 - 13.00

Zdravstvena nega pacienta z nevrogenim mehurjem in intermitentna kateterizacija Romana Zupan, dipl. m. s., URI Soča, Ljubljana

13.00 - 13.10

Medico3 Eva Bukovec

13.10 - 13.20

Vprašanja in diskusija

13.20 - 13.30

Sklepne misli in zaključek strokovnega srečanja

Splošne informacije

Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izobraževanje. Program je v postopku določanja števila licenčnih točk.

Program je namenjen zdravstvenim tehnikom, dipl. med. sestram, dipl. babicam, dipl. zdravstvenikom in vsem, ki potrebujejo znanja iz tega področja pri svojem vsakodnevnem delu.

Splošni podatki: Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izobraževanje. Seminar je v postopku pridobivanja licenčnih in pedagoških točk.

Kotizacija z DDV znaša:
• za 1 dan 220 €. Članom Z – Z se prizna 50% popusta.
• za 2 dni 360 €. Članom Z – Z se prizna 50% popusta.

Upokojene kolegice in kolegi, člani Zbornice – Zveze, so oproščeni plačila kotizacije.
V kotizacijo so všteta predavanja, zbornik, pogostitev v odmorih, večerja prvi dan seminarja, učne delavnice in potrdilo o udeležbi.

Kotizacijo nakažete na TRR ZZBNS – ZSDMSBZTS: 0201 5025 8761 480, sklic na št. 00 0215-19042024 s pripisom za Sekcijo medicinskih sester v enterostomalni terapiji, ki je odprt pri NLB d.d., poslovalnica Tavčarjeva 7, 1000 Ljubljana.

Ob registraciji na dan seminarja potrebujete člansko izkaznico.

Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa.

Odpoved prijave na izobraževanje je možna v portalu članov (velja za člane Zbornice – Zveze) ali na e-naslov kontaktne osebe strokovnega srečanja. V primeru odpovedi najkasneje štiri (4) ali več dni pred izobraževanjem, se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odpovedi od vključno tri (3) dni pred izobraževanjem, Zbornica – Zveza zaračunava stroške v višini 50 % kotizacije. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi.
S pravočasno odjavo namreč omogočite prijavo udeležencem, ki se zaradi zapolnjenih mest na izobraževanje niso mogli prijaviti.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Informacije pri ga. Dragici Jošar, dipl. m. s., ET na e-mail: dragica.josar@gmail.com ali na sekcija-enterostomalnaterapija@zbornica-zveza.si

Rezervacije namestitev Terme Zreče: rezervacije uredite na terme@unitur.eu , prijave do 10. 4. 2024. +386 (0)3 757 61 45+386 (0)3 576 24 46.
Pri rezervaciji navedite, da se boste udeležili strokovnega srečanja Sekcije medicinskih sester v enterostomalni terapiji.

Namestitev in cena za nočitev z zajtrkom:
Nočitev z zajtrkom v hotelu Atrij****S 1/1  = 120 € / osebo /noč
Nočitev z zajtrkom v hotelu Atrij****S ½ = 102 € / osebo /noč
Nočitev z zajtrkom v hotelu Vital**** 1/1 = 97 € / osebo / noč
Nočitev z zajtrkom v hotelu Vital**** 1/2 = 81 € / osebo / noč
Nočitev z zajtrkom v Vilah Terme Zreče**** 1/1 = 82 € / osebo /noč
Nočitev z zajtrkom v Vilah Terme Zreče**** 1/2 = 68 € / osebo /noč

Cena vključuje:
• Nočitev z zajtrkom,
• Neomejeno kopanje v termalnih bazenih
Doplačila: • Turistična taksa: 2,5 € / osebo /noč • Prijavnina: 3 € / osebo