Klinični večer z DMSBZT Gorenjske

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske

E nina.trifoni@gmail.com
Datum & čas

29/9/2022

17:30

Lokacija

Google Meet

17.00 - 17.30

Prijava v videokonferenčno orodje

17.30 - 17.35

Uvodni pozdrav in otvoritev srečanja Alenka Bijol, dipl. m. s., univ. dipl. soc., DMSBZT Gorenjske

17.35 - 17.50

Predstavitev podatkov odzivnosti v program ZORA na Gorenjskem Zala Marn, dipl. m. s., s spec. znanji

17.50 - 18.10

Miti o kontracepciji – pogled skozi oči mladostnika Tinkara Srnovršnik, dr. med., spec. gin. in por.

18.10 - 18.30

Od kontracepcije do babiške ambulante ZD Kranj Vanja Škoda, dipl. babica

18.30 - 18.50

Komunikacija z mlado onkološko bolnico Vid Janša, dr. med., spec. gin. in por.

18.50 - 19.00

Razprava, odgovori na vprašanja in zaključek srečanja

Splošne informacije

Strokovno izobraževanje je za vse udeležence brezplačno in je v postopku pridobivanja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Obvezna je e – prijava. Prijave sprejemamo do 27. septembra 2022.

Dodatne informacije

Dostop do spletne platforme Google Meet boste dobili en dan pred dogodkom.

Za dodatna vprašanja oz. informacije se obrnite na naslov: nina.trifoni@gmail.com

Vljudno vabljeni.

Alenka Bijol,
predsednica DMSBZT Gorenjske