Kinestezija v zdravstveni negi z učnimi delavnicami

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ptuj - Ormož

Datum & čas

22/1/2020

15:30

Lokacija

v jedilnici SB dr. Jožeta Potrča Ptuj

Poglej na zemljevidu

15.30 - 17.30

Teoretični del o kinesteziji Dragica Golob, DMS

izvor in pomen kinestezije v zdravstveni negi

pravilno dvigovanje in prenašanje bremen

pravilni položaji pri vsakodnevnih aktivnostih

kako s svojimi čutili pomagamo pri gibanju

elementi gibanja: hoja kot način gibanja je izvedljiv v vsakem položaju

funkcionalna anatomija: mase in vmesni prostori

preprečevanje decubitusov v kinesteziji

17.30 - 17.45

Osvežujoč odmor

17.45 - 19.45

Praktični del – kinestezija v zdravstveni negi Dragica Golob, DMS

pravilen pristop k bolniku na postelji

pomoč bolniku pri vstajanju

principi varnega transferja

premikanje bolnika po postelji: obračanje

posedanje bolnika na postelji

19.45 - 20.00

Zaključek, preverjanje znanja, vrednotenje in podelitev potrdil

Splošne informacije

Program strokovnega izobraževanja je v postopku pridobivanja LICENČNIH TOČK.
Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 60 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca.
Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 30 EUR z vključenim DDV).
Za člane DMSBZT Ptuj – Ormož kotizacijo krije Društvo iz sklada za izobraževanje.

Prijava

Prijave potekao na spletni strani Zbornice – Zveze – E-prijava.

ROK PRIJAVE: do zasedbe prostih mest (25).

predsednica DMSBZT Ptuj – Ormož
Tanja Ribič Vidovič