Kemične snovi: dobro jih je poznati

Organizator

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v sodelovanju z Zbornico - Zvezo

E sonja.robnik@gov.si
Datum & čas

12/9/2022

09:00

Lokacija

Online

Spoštovani,

kemične snovi so neobhoden del naših življenj – v zdravstveni in babiški negi se z njimi srečujete tudi na delovnih mestih. Pojavljajo se tako v obliki zdravil kot sredstev za nego in čiščenje pripomočkov ter površin.

Za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu je ključno, da znamo s temi snovmi varno ravnati. Da bi učinkovito zmanjšali tveganja, ki jih lahko povzročajo nevarne snovi in kemični izdelki, ter obvarovali svoje zdravje, vas vabimo na e-seminar.

E-usposabljanje bo izvedla strokovnjakinja za področje kemijske varnosti doc. dr. Barbara Novosel.

(povezavo na usposabljanje v MS Teams bomo prijavljenim poslali nekaj dni pred dogodkom).

Udeležba je brezplačna, prijave so obvezne – prijavite se lahko na povezavi https://www.1ka.si/zbornica-zveza do zapolnitve prostih mest. Trajanje usposabljanja je od 9.00 – 11.15 in je v postopku pridobitve licenčnih točk na Zbornici – Zvezi.

Vabljeni!