Kakovost življenja s Celiakijo

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

E info@dmsbzt-celje.si
Datum & čas

29/3/2022

15:45

Lokacija

Webinar predavanje

15.45 - 16.00

Registracija

16.00 - 16.30

Pozdrav udeležencem in predstavitev izvedbe izobraževanja

16.30 - 17.15

Odziv na diagnozo celiakije

17.15 - 17.25

Odmor

17.25 - 18.00

Faze sprejemanja kronične bolezni celiakije

18.00 - 18.05

Odmor

18.05 - 18.55

Družbena konstrukcija celiakije in položaj v Sloveniji

18.55 - 19.30

Starševstvo otroka s celiakijo

19.30 - 20.15

Diskusija in zaključek delavnice

Splošne informacije

Predavateljica: Marjana Mastnak, mag. zak. in druž. štud., dipl. m. s.

Celiakija je doživljenjska bolezen za katero je edino zdravilo brez-glutenska dieta. Je vedno bolj pogosta kronična bolezen in za čim zgodnejše odkrivanje je potrebno ozaveščanje družbe o bolezni. Celiakija pomembno zaznamuje življenje osebe in družine, saj se morajo soočati z občutki krivde, sramu in drugačnosti. Izobraževanje je namenjeno vsem zdravstvenim delavcem, ki se pri svojem delu soočajo z bolniki s celiakijo. Poudarek je predvsem na emocionalnem doživljanju bolnikov, ki se soočajo z diagnozo in s pridobljenim znanjem jih lahko zdravstveni delavci lažje razumejo in z njimi sočustvujejo. Posledično lahko pomembno vplivajo na sprejemanje bolezni, nudijo oporo in zavedanje, da so drugačni ampak popolnoma »normalni« in da jih spodbujajo v sprejemanju svojega telesa, diagnoze in življenja nasploh.

Dodatne informacije

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 15eur z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu. Izobraževanje je vpisano v register izobraževanj Zbornice – Zveze. Ob prijavi navedite svoj e-mail saj boste tja prejeli povezavo do izobraževanja.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Vljudno vabljeni!
Predsednica DMSBZT Celje
Tomislava Kordiš