Kakovost in varnost v zdravstvu

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje

T 041 707 049 E dmsbztvelenje@gmail.com
Datum & čas

27/11/2019

14:30

Lokacija

V veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska 1

Poglej na zemljevidu

14.30 – 15.00

Registracija

15.00 – 16.10

Izhodišča kakovosti in varnosti v zdravstvu Martina Klobčar Črep

16.10 – 17.20

Orodja za doseganje kakovosti Martina Klobčar Črep

Profesionalna komuniciranje s pacienti (SIOP) Martina Klobčar Črep

Okužbe povezane z zdravstvom Martina Klobčar Črep

17.20 – 17.30

Odmor

17.30 – 18.40

Sistem vodenja kakovosti ter uvajanje sprememb Urša Šoba

Sistemi vodenja kakovosti Urša Šoba

Procesni pristop Urša Šoba

Uvajanje sprememb Urša Šoba

Standard in standardizacija, nadzori (notranje presoje) Urša Šoba

Zahteve standardov kakovost Urša Šoba

18.40 – 19.50

Komuniciranje v zdravstvu, Urša Šoba

Medosebni odnosi Urša Šoba

Timski pristop Urša Šoba

19.50

Zaključek

Več informacij

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje

Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje


T 041 707 049 E dmsbztvelenje@gmail.com W http://dmsbzt-velenje.si/

Splošne informacije

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi – sklep št. 2019-599-599. Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu.

Cena za člane DMSBZT Velenje je 40 eur.
Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo po prejetju računa.  Kotizacija vsebuje poleg udeležbe na predavanjih tudi  okrepčilo med odmorom.

Prijava

Prijave potekajo preko elektronske prijavnice na spletni strani ZB-ZV ali preko elektronskega naslova: dmsbztvelenje@gmail.com

Rok prijave: do petka, 22. novembra.
Ob prijavi OBVEZNO napišite številko članske izkaznice ter podatke o plačniku.

Dodatne informacije

Za vse dodatne informacije lahko pokličete na gsm. 041 707 049, Janez Kramar.

mag. Janez Kramar
predsednik DMSBZT Velenje