Kakovost in varnost v zdravstvu: Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb – modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

T 041 754 695 E irma.kiprijanovic@gmail.com
Datum & čas

29/9/2022

07:30

Lokacija

Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Dunajska cesta 18, »predavalnica Urška«

Poglej na zemljevidu

7.30 - 8.00

Prijava udeležencev

8.00 - 8.10

Pozdrav in predstavitev programa Đurđa Sima, dipl. m. s., predsednica DMSBZT Ljubljana

8.10 - 9.50

S sistemskimi pristopi do kakovosti in varnosti v zdravstvu Tomaž Babnik, Sistemis, Tomaž Babnik, s. p.

9.50 - 10.20

Odmor

10.20 - 12.00

Organizacija na poti do varnosti in komuniciranje v zdravstvu Andreja Vovk, mag. zdr. neg., QSM

12.00 - 13.30

Preprečevanje okužb v zdravstvu Mojca Tomažič, dipl. m. s., spec. menedž.

13.30 - 13.40

Odmor

13.40 - 14.25

Kultura varnosti v zdravstvu, upravljanje s tveganji in obvladovanje odklonov Jelka Mlakar, viš. med. ses., prof. ped. in andrag. (UN)

14.25 - 14.55

Vloga menedžmenta zdravstvene nege v sistemu razvoja kakovosti Gordana Lokajner, dipl. m. s, univ. dipl. org.

14.55 - 15.15

Preverjanje znanja

14.55 - 15.15

Razprava, zaključek izobraževanja

Splošne informacije

Program je ovrednoten z licenčnimi in pedagoškimi točkami pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija znaša 120,00€ z vključenim DDV-jem za posameznega udeleženca. Za člane DMSBZT Ljubljana se stroški krijejo iz naslova plačanih članarin – NI KOTIZACIJE.
Člani regijskih strokovnih društev, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50% popusta (plačajo 60,00€ z vključenim DDV).

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Prijava do 25. 9. 2022 oziroma do zasedenosti mest (60).

Dodatne informacije: irma.kiprijanovic@gmail.com ali 041 754 695

Vljudno vabljeni!

Koordinatorica izobraževanja:                    Organizator – DMSBZT Ljubljana predsednica:
Andreja Vovk, mag. zdr. neg., QSM            Đurđa Sima, dipl. m. s.