Kakovost in varnost v zdravstvu – Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb – modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

T 041 754 695 E irma.kiprijanovic@gmail.com
Datum & čas

9/12/2021

08:00

Lokacija

Spletno okolje Zoom.

7.30 - 8.00

Prijava udeležencev

8.00 - 8.10

Pozdrav in predstavitev programa Đurđa Sima, dipl. m. s., predsednica DMSBZT Ljubljana

8.10 - 9.50

S sistemskimi pristopi do kakovosti in varnosti v zdravstvu Tomaž Babnik, Sistemis, Tomaž Babnik, s. p.

9.50 - 10.20

Odmor

10.20 - 12.00

Organizacija na poti do varnosti in komuniciranje v zdravstvu Andreja Vovk, mag. zdr. neg., QSM,

12.00 - 13.30

Preprečevanje okužb v zdravstvu Mojca Tomažič, dipl. m. s., spec. menedž.

13.30 - 13.40

Odmor

13.40 - 14.25

Kultura varnosti v zdravstvu, upravljanje s tveganji in obvladovanje odklonov Jelka Mlakar, viš. med. ses., prof. ped. in andrag. (UN)

14.25 - 14.55

Vloga menedžmenta zdravstvene nege v sistemu razvoja kakovosti Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.

14.55 - 15.15

Preverjanja znanja

14.55 - 15.15

Razprava, zaključek izobraževanja

Splošne informacije

Enodnevno izobraževanje je namenjeno medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom ter drugim zdravstvenim delavcem in sodelavcem in zajema vsebine stalnega strokovnega izpopolnjevanja s področja
KAKOVOSTI IN VARNOSTI V ZDRAVSTVU TER OBVLADOVANJE Z ZDRAVSTVOM POVEZANIH OKUŽB.

Program je ovrednoten z licenčnimi in pedagoškimi točkami pri Zbornici – Zvezi.

Za člane regijskih strokovnih društev, ki imajo poravnane članske obveznosti, bodo stroški izobraževanja kriti iz sredstev regijskih društev oziroma iz naslova plačane članarine. Kotizacija za nečlane znaša 120,00€ z vključenim DDV za posameznega udeleženca.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Vse informacije v zvezi s prijavo v spletno okolje, kjer bo potekalo izobraževanje boste prejeli na vaš e-naslov, en dan pred dogodkom, zato prosimo, da ga ob prijavi obvezno navedete.

Prijava do 1. 12. 2021 oziroma do zasedenosti mest (100)

Dodatne informacije: irma.kiprijanovic@gmail.com ali 041 754 695

Vljudno vabljeni!

Koordinatorica izobraževanja:                    Organizator – DMSBZT Ljubljana predsednica:
Andreja Vovk, mag. zdr. neg., QSM            Đurđa Sima, dipl. m. s.