Kakovost in varnost v zdravstvu – Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb – modul licenca

Organizator

Društvo MSBZT Ljubljana

T 041 754 695 E irma.kiprijanovic@gmail.com
Datum & čas

25/9/2021

07:30

Lokacija

Spletno okolje zoom

7.30 - 8.00

Prijava udeležencev

8.00 - 8.10

Pozdrav in predstavitev programa Đurđa Sima, dipl. m. s., predsednica DMSBZT Ljubljana

8.10 - 9.50

S sistemskimi pristopi do kakovosti in varnosti v zdravstvu Tomaž Babnik, Sistemis, Tomaž Babnik, s. p.

9.50 - 10.20

Odmor

10.20 - 12.00

Organizacija na poti do varnosti in komuniciranje v zdravstvu Andreja Vovk, mag. zdr. neg., QSM

12.00 - 13.30

Preprečevanje okužb v zdravstvu Mojca Tomažič, dipl. m. s., spec. menedž.

13.30 - 13.40

Odmor

13.40 - 14.25

Kultura varnosti v zdravstvu, upravljanje s tveganji in obvladovanje odklonov Jelka Mlakar, vms., prof. ped. in andrag. (UN),

14.25 - 14.55

Vloga menedžmenta zdravstvene nege v sistemu razvoja kakovosti Gordana Lokajner, dipl. m. s, univ. dipl. org.

14.55 - 15.15

Preverjanje znanja

14.55 - 15.15

Razprava, zaključek izobraževanja

Splošne informacije

Enodnevno izobraževanje je namenjeno medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom  ter drugim zdravstvenim delavcem in sodelavcem in zajema vsebine stalnega in obveznega strokovnega izpopolnjevanja s področja Kakovosti in varnosti v zdravstvu ter obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb.

Program je v postopku vrednotenja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Za člane regijskih strokovnih društev, ki imajo poravnane članske obveznosti, bodo stroški izobraževanja kriti iz sredstev regijskih društev oziroma iz naslova plačane članarine. Kotizacija za nečlane znaša 120,00€ z vključenim DDV za posameznega udeleženca.

Prijava

Vse informacije v zvezi s prijavo v spletno okolje, kjer bo potekalo izobraževanje boste prejeli na vaš E- naslov, en dan pred dogodkom, zato prosimo, da ga ob prijavi obvezno navedete.

Prijava preko elektronske prijavnice  do 20. 9. 2021 oziroma do zasedenosti mest (150). 

Članska prijava

Splošna prijava

Dodatne informacije

irma.kiprijanovic@gmail.com ali 041 754 695

 

Vljudno vabljeni!

Predstavnica za področje Idrija                    Koordinatorica izobraževanja                                               DMSBZT Ljubljana predsednica
Sabina Vihtelič, dipl. m. s.                             Andreja Vovk, mag. zdr. neg., QSM                                                   Đurđa Sima, dipl. m. s.