Kakovost in varnost v zdravstvu: Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb: modul licenca

Organizator

Društvo MSBZT Ljubljana, Društvo MSBZT Maribor; Društvo MSBZT Celje; Društvo MSBZT Novo Mesto; Društvo MSBZT Pomurja; Društvo MSBZT Koper; Društvo MSBZT Nova Gorica, Društvo MSBZT Gorenjske, Društvo MSBZT Ptuj - Ormož, Društvo MSBZT Koroške in Društvo MSBZT Velenje

T 041 754 695 E irma.kiprijanovic@gmail.com
Datum & čas

6/5/2021

07:30

Lokacija

v spletnem okolju – zoom

Enodnevno izobraževanje je namenjeno medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom  ter drugim zdravstvenim delavcem in sodelavcem in zajema vsebine stalnega strokovnega izpopolnjevanja s področja KAKOVOSTI IN VARNOSTI V ZDRAVSTVU IN OBVLADOVANJE Z ZDRAVSTVOM POVEZANIH OKUŽB

Program izobraževanja po 17. členu Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege

ZAGOTAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI IN VARNOSTI TER KULTURE VARNOSTI

 • Spoznavanje sodobnih pristopov in spoznanja na področju kakovosti in varnosti v zdravstvu – sistemski in procesni pristop
 • spoznavanje pomena kulture varnosti in pomen poročanja varnostnih in drugih zapletov/odklonov
 • spoznavanje vlogo medicinske sestre v procesu nenehnega izboljševanja kakovosti in varnosti v zdravstvu
 • spoznavanje orodja za doseganje kakovosti in varnosti
 • poznavanje pomena obvladovanja tveganja na področju kakovosti in varnosti v zdravstvu
 • spoznavanje teoretičnih podlag za razumevanje komunikacije v zdravstvu na vseh ravneh (pacient, medpoklicno komunikacijo)
 • pridobivanje znanja in veščin o vzpostaviti kazalnikov in vodenje ter njihovo  stalno izboljševanje v zdravstveni negi v skladu  s strokovnimi smernicami
 • razumevanje pomena/koristi notranje in zunanje presoje znanja o notranjih in zunanjih nadzorih in presojah
 • spoznavanje namena in načinov merjenja zadovoljstva uporabnikov in pritožbene poti.

1. OBVLADOVANJE Z ZDRAVSTVOM POVEZANIH OKUŽB

 • spoznavanje sodobnih pristopov in spoznavanje na področju z zdravstvom povezanih okužb,
 • spoznavanje vloge medicinske sestre v preprečevanju in obvladovanju bolnišničnih okužb in organiziranost področja v skladu z zakonodajo
 • spoznavanje teoretičnih podlag za razumevanje postopkov v zdravstveni negi iz vidika preprečevanja okužb
 • pridobivanje znanja in veščin o temeljnih higienskih postopkih v zdravstveni negi v skladu  s strokovnimi smernicami (higiena rok, izolacijski ukrepi)
 • pridobivanje znanja o področjih tveganja za okužbe v bolnišnici in drugih zdravstvenih in socialno varstvenih ustanovah
 • pridobivanje znanje o vodenju in nenehnem izboljševanju kazalnikov na področju z zdravstvom povezanih okužb

07.30 – 08.00

Prijava udeležencev v spletno okolje (povabilo udeleženci prejmejo na meil, ki ga podajo ob prijavi na izobraževanje)

08.00 – 08.10

Pozdrav in predstavitev programa Đurđa Sima, dipl.m.s., predsednica DMSBZT Ljubljana

08.10 – 09.50

S sistemskimi pristopi do kakovosti in varnosti v zdravstvu Tomaž Babnik, Sistemis Tomaž Babnik, s.p.

09.50 – 10.20

ODMOR

10.20 – 11.40

Organizacija na poti do varnosti Andreja Vovk, dipl.m.s., Ginekološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana

11.40 – 13.10

Preprečevanje okužb v zdravstvu Mojca Tomažič, dipl.m.s., spec.menedž., Univerzitetni klinični center Ljubljana

13.10 – 13.20

ODMOR

13.20 – 14.05

Predstavitev sistema za obvladovanje tveganj v zdravstveni organizaciji Jelka Mlakar, viš.med. ses., prof.ped. in andrag.(UN), Univerzitetni klinični center Ljubljana

14.05 – 14.35

Vloga menedžmenta zdravstvene nege v sistemu razvoja kakovosti Gordana Lokajner, dipl.m.s, univ.dipl.org.

14.35 - 14.55

Preverjanje znanja : E – test

14.55 –15.00

Razprava, zaključek izobraževanja

Splošne informacije

Program je ovrednoten z licenčnimi in pedagoškimi točkami pri Zbornici – Zvezi.

Za člane regijskih strokovnih društev, ki imajo poravnane članske obveznosti, bodo stroški izobraževanja kriti iz sredstev regijskih društev oziroma iz naslova plačane članarine. Kotizacija za  nečlane znaša 120,00€ z vključenim DDV za posameznika udeleženca.

Vse informacije v zvezi s prijavo v spletno okolje, kjer bo potekalo izobraževanje boste prejeli na vaš E – naslov, en dan pred dogodkom, zato prosimo, da ga ob prijavi obvezno navedete.

Prijave

Prijava preko elektronske prijavnice SPODAJ do  03. 05. 2021 število mest 200.

Dodatne informacije

irma.kiprijanovic@gmail.com ali 041 754 695

Vljudno vabljeni!

Predsednice/k regijskih strokovnih društev pri Zbornici – Zvezi:
Đurđa Sima, Ksenija Pirš, Tomica Kordiš, mag. Jožica Rešetič, Dragica Jošar, Doroteja Dobrinja, Metka Plesničar, Alenka Bijol, Tanja Ribič Vidovič, Janja Pungartnik, mag. Janez Kramar, l.r.

Koordinatorica izobraževanja:                                                                 Organizator – DMSBZT Ljubljana

predsednica:

Andreja Vovk, dipl. m. s.                                                                            Đurđa Sima, dipl. m. s.