Kakovost in varnost v zdravstvu: Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb: modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

T 041 754 695 E irma.kiprijanovic@gmail.com
Datum & čas

24/9/2020

07:30

Lokacija

v predavalnici v predavalnici »URADNEGA LISTA« Dunajska cesta 167, Ljubljana

Poglej na zemljevidu

07.30 - 08.00

Registracija udeležencev

08.00 - 08.10

Pozdrav in predstavitev programa, Đurđa Sima, dipl.m.s., predsednica DMSBZT Ljubljana

08.10 - 09.50

S sistemskimi pristopi do kakovosti in varnosti v zdravstvu, Tomaž Babnik, Sistemis Tomaž Babnik, s.p.

09.50 - 10.20

Odmor

10.20 - 11.40

Organizacija na poti do varnosti, Andreja Vovk, dipl.m.s., Ginekološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana

11.40 - 13.10

Preprečevanje okužb v zdravstvu Mojca Tomažič, dipl.m.s., spec.menedž., Univerzitetni klinični center Ljubljana

13.10 - 13.20

Odmor

13.20 - 14.05

Predstavitev sistema za obvladovanje tveganj v zdravstveni organizaciji, Jelka Mlakar, viš.med. ses., prof.ped. in andrag.(UN), Univerzitetni klinični center Ljubljana

14.05 - 14.35

Vloga menedžmenta zdravstvene nege v sistemu razvoja kakovosti, Gordana Lokajner, dipl.m.s, univ.dipl.org.

14.35 - 14.45

Razprava, zaključek izobraževanja

Program izobraževanja po 17. členu Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege.

Enodnevno izobraževanje je namenjeno medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom  ter drugim zdravstvenim delavcem in sodelavcem in zajema vsebine stalnega strokovnega izpopolnjevanja s področja

I. ZAGOTAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI IN VARNOSTI TER KULTURE VARNOSTI

 • Spoznavanje sodobnih pristopov in spoznanj na področju kakovosti in varnosti v zdravstvu – sistemski in procesni pristop
 • spoznavanje pomena kulture varnosti in pomen poročanja varnostnih in drugih zapletov/odklonov
 • spoznavanje vloge medicinske sestre v procesu nenehnega izboljševanja kakovosti in varnosti v zdravstvu
 • spoznavanje orodji za doseganje kakovosti in varnosti
 • spoznavanje pomena obvladovanja tveganja na področju kakovosti in varnosti v zdravstvu
 • spoznavanje teoretičnih podlag za razumevanje komunikacije v zdravstvu na vseh ravneh (pacient, medpoklicna komunikacija)
 • pridobivanje znanj in veščin o vzpostaviti kazalnikov in vodenje ter njihovo  stalno izboljševanje v zdravstveni negi v skladu  s strokovnimi smernicami
 • razumevanje pomena/koristi notranje in zunanje presoje znanja o notranjih in zunanjih nadzorih in presojah
 • spoznavanje namena in načinov merjenja zadovoljstva uporabnikov in pritožbene poti.

II. OBVLADOVANJE Z ZDRAVSTVOM POVEZANIH OKUŽB

 • spoznavanje sodobnih pristopov  in spoznavanje na področju z zdravstvom povezanih okužb,
 • spoznavanje vloge medicinske sestre v preprečevanju in obvladovanju bolnišničnih okužb in organiziranost področja v skladu z zakonodajo
 • spoznavanje teoretičnih podlag za razumevanje postopkov v zdravstveni negi iz vidika preprečevanja okužb
 • pridobivanje znanj  in veščin o temeljnih higienskih postopkih v zdravstveni negi v skladu  s strokovnimi smernicami (higiena rok, izolacijski ukrepi)
 • pridobivanje  znanj o področjih tveganja za okužbe v bolnišnici in drugih zdravstvenih in socialno varstvenih ustanovah
 • pridobivanje znanje o vodenju in nenehnem izboljševanju kazalnikov na področju z zdravstvom povezanih okužb

Splošne informacije

Program je v postopku vrednotenja  licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca.
Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin).
Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.


Prosimo, da se izobraževanja udeležite le, če ste zdravi in pri sebi ne opažate nobenih znakov okužbe s SARS-CoV-2 (COVID-19).


Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Gordana Lokajner, Andreja Vovk, Nada Sirnik.

Prijava

Prijava preko elektronske prijavnice SPODAJ do  17.09.2020 oziroma do zasedenosti mest (50). S seboj prinesite člansko izkaznico. Prosimo za točnost!

Vljudno vabljeni!

Koordinatorica izobraževanja:
Andreja Vovk, dipl. m. s.

Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima, dipl. m. s.