Kakovost in varnost v zdravstvu: Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb – modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

T 041 754 695 E drustvomedsesljubljana@gmail.com
Datum & čas

18/4/2024

07:30

Trajanje: 1 dan
Lokacija

Predavalnica »Uradnega lista, Dunajska cesta 167«, Ljubljana

Poglej na zemljevidu

7.30 - 8.00

Prijava udeležencev

8.00 - 8.05

Pozdrav in predstavitev programa Đurđa Sima, dipl. m. s., predsednica DMSBZT Ljubljana

8.15 - 8.30

Vloga menedžmenta zdravstvene nege v sistemu razvoja kakovosti Gordana Lokajner, dipl. m. s, univ. dipl. org.

8.30 - 10.10

S sistemskimi pristopi do kakovosti in varnosti v zdravstvu Tomaž Babnik, Sistemis, Tomaž Babnik, s. p.

10.10 - 10.40

Odmor

10.40 - 12.20

Organizacija na poti do varnosti in komuniciranje v zdravstvu Andreja Vovk, mag. zdr. neg., QSM

12.20 - 13.50

Preprečevanje okužb v zdravstvu Mojca Tomažič, dipl. m. s., spec. menedž.

13.50 - 14.00

Odmor

14.00 - 14.45

Kultura varnosti v zdravstvu, upravljanje s tveganji in obvladovanje odklonov Klavdija Peternelj, Msc (KŠ), dipl. m. s.

14.45 - 15.05

Preverjanje znanja

15.05 - 15.15

Razprava, zaključek izobraževanja

Splošne informacije

Kotizacija za nečlane na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120,00€, za člane 60,00€ z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Kotizacija se plača po izstavljenem računu.

V ceno je vključena organizacija in izvedba strokovnega srečanja, delavnice, gradivo za udeležence, stroški preverjanja znanja in izdaje potrdila o udeležbi.

Prosimo za točnost. S seboj prinesite člansko izkaznico.

Odpoved prijave na izobraževanje je možna v portalu članov (velja za člane Zbornice – Zveze) ali na e-naslov kontaktne osebe strokovnega srečanja. V primeru odpovedi najkasneje štiri (4) ali več dni pred izobraževanjem, se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odpovedi od vključno tri (3) dni pred izobraževanjem, Zbornica – Zveza zaračunava stroške v višini 50 % kotizacije. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi.
S pravočasno odjavo namreč omogočite prijavo udeležencem, ki se zaradi zapolnjenih mest na izobraževanje niso mogli prijaviti.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Prijava je možna preko prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana: www.drustvo-med-sester-lj.si (plačnik/zavod, davčna številka, številka članske izkaznice, številka licence in vaš e-naslov za elektronsko pošiljanje potrdila) do 11. 4.  2024 oziroma do zasedenosti prostih mest (60).

Prosimo za točnost. S seboj prinesite člansko izkaznico.

Dodatne informacije

Dodatne informacije na drustvomedsesljubljana@gmail.com ali na GSM 041 754 695 Irma Kiprijanović.

POSEBNO OBVESTILO: v Uradnem listu RS Ljubljana – NI PARKIRANJA!