Kakovost in varnost v zdravstvu: Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb – modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

T 041 754 695 E drustvomedsesljubljana@gmail.com
Datum & čas

15/2/2024

07:30

Lokacija

Predavalnica »Uradnega lista, Dunajska cesta 167«, Ljubljana

Poglej na zemljevidu

7.30 - 8.00

Prijava udeležencev

8.00 - 8.05

Pozdrav in predstavitev programa Đurđa Sima, dipl. m. s., predsednica DMSBZT Ljubljana

8.15 - 8.30

Vloga menedžmenta zdravstvene nege v sistemu razvoja kakovosti Gordana Lokajner, dipl. m. s, univ. dipl. org.

8.30 - 10.10

S sistemskimi pristopi do kakovosti in varnosti v zdravstvu Tomaž Babnik, Sistemis, Tomaž Babnik, s. p.

10.10 - 10.40

Odmor

10.40 - 12.20

Organizacija na poti do varnosti in komuniciranje v zdravstvu Andreja Vovk, mag. zdr. neg., QSM

12.20 - 13.50

Preprečevanje okužb v zdravstvu Mojca Tomažič, dipl. m. s., spec. menedž.

13.50 - 14.00

Odmor

14.00 - 14.45

Kultura varnosti v zdravstvu, upravljanje s tveganji in obvladovanje odklonov Klavdija Peternelj, Msc (KŠ), dipl. m. s.

14.45 - 15.05

Preverjanje znanja

15.05 - 15.15

Razprava, zaključek izobraževanja

Splošne informacije

Program je ovrednoten z licenčnimi in pedagoškimi točkami pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija  za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 € z vključenim DDV   za posameznega udeleženca. Kotizacija se plača po izstavljenem računu.

Za člane Društva MSBZT Ljubljana, ki imajo poravnane članske obveznosti, je izobraževanje BREZPLAČNO. Stroški izobraževanja bodo kriti iz sredstev regijskega društva oziroma iz naslova plačanih članarin.

Za preostale člane Zbornice – Zveze (drugih regijskih strokovnih društev), ki imajo poravnane članske obveznosti, je kotizacija 60 €.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Prijava je možna preko prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana: www.drustvo-med-sester-lj.si (plačnik/zavod, davčna številka, številka članske izkaznice, številka licence in vaš e-naslov za elektronsko pošiljanje potrdila) do  7. februarja 2024 oziroma do zasedenosti prostih mest (70).

Prosimo za točnost. S seboj prinesite člansko izkaznico.

Dodatne informacije

Dodatne informacije na drustvomedsesljubljana@gmail.com ali na GSM 041 754 695 Irma Kiprijanović

Prosimo za točnost!