Kakovost in varnost v zdravstvu: Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb – modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

T 041 754 695 E irma.kiprijanovic@gmail.com
Datum & čas

11/11/2023

07:30

Lokacija

Dvorana Gasilskega doma Zagorje ob Savi, Cesta Borisa Kidriča 11 a, Zagorje ob Savi

7.30 - 8.00

Prijava udeležencev

8.00 - 8.10

Pozdrav in predstavitev programa

8.10 - 9.50

S sistemskimi pristopi do kakovosti in varnosti v zdravstvu Tomaž Babnik, Sistemis, Tomaž Babnik, s. p.

9.50 - 10.20

Odmor

10.20 - 12.00

Organizacija na poti do varnosti in komuniciranje v zdravstvu Andreja Vovk, mag. zdr. neg., QSM

12.00 - 13.30

Preprečevanje okužb v zdravstvu Mojca Tomažič, dipl. m. s., spec. menedž.

13.30 - 13.40

Odmor

14.40 - 14.25

Kultura varnosti v zdravstvu, upravljanje s tveganji in obvladovanje odklonov Jelka Mlakar, viš. med. ses., prof. ped. in andrag. (UN)

14.25 - 14.55

Vloga menedžmenta zdravstvene nege v sistemu razvoja kakovosti Gordana Lokajner, dipl. m. s, univ. dipl. org.

14.55 - 15.15

Preverjanje znanja

14.55 - 15.15

Razprava, zaključek izobraževanja

Splošne informacije

Enodnevno izobraževanje je namenjeno medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom ter drugim zdravstvenim delavcem in sodelavcem in zajema vsebine stalnega strokovnega izpopolnjevanja s področja KAKOVOSTI IN VARNOSTI V ZDRAVSTVU TER OBVLADOVANJE Z ZDRAVSTVOM POVEZANIH OKUŽB.

Program je ovrednoten z licenčnimi in pedagoškimi točkami pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija znaša 120€ z vključenim DDV-jem za posameznega udeleženca. Za člane DMSBZT Ljubljana NI KOTIZACIJE in se stroški krijejo iz naslova plačanih članarin.
Člani regijskih strokovnih društev, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50% popusta (plačajo 60€ z vključenim DDV).

Prijava sprejemamo do 6. 11. 2023 oziroma do zasedenosti mest (100)

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Dodatne informacije na e-mail: irma.kiprijanovic@gmail.com ali 041 754 695

Vljudno vabljeni!