Kakovost in varnost v zdravstvu: Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb – modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

T 041 754 695 E irma.kiprijanovic@gmail.com
Datum & čas

8/12/2022

07:30

Lokacija

Predavalnica Uradnega lista, Dunajska cesta 167, Ljubljana

Poglej na zemljevidu

7.30 - 8.00

Prijava udeležencev

8.00 - 8.10

Pozdrav in predstavitev programa Đurđa Sima, dipl. m. s., predsednica DMSBZT Ljubljana

8.10 - 8.40

Vloga menedžmenta zdravstvene nege v sistemu razvoja kakovosti Gordana Lokajner, dipl. m. s, univ. dipl. org.

8.40 - 10.20

S sistemskimi pristopi do kakovosti in varnosti v zdravstvu Tomaž Babnik, Sistemis, Tomaž Babnik, s. p.

10.20 - 10.50

Odmor

10.50 - 12.30

Organizacija na poti do varnosti in komuniciranje v zdravstvu Andreja Vovk, mag. zdr. neg., QSM

12.30 - 14.00

Preprečevanje okužb v zdravstvu Mojca Tomažič, dipl. m. s., spec. menedž.

14.00 - 14.10

Odmor

14.10 - 14.55

Kultura varnosti v zdravstvu, upravljanje s tveganji in obvladovanje odklonov Jelka Mlakar, viš. med. ses., prof. ped. in andrag. (UN)

14.55 - 15.15

Preverjanje znanja

15.15

Razprava in zaključek izobraževanja

Splošne informacije

Program je ovrednoten z licenčnimi in pedagoškimi točkami pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija znaša 120,00€ z vključenim DDV-jem za posameznega udeleženca. Za člane DMSBZT Ljubljana se stroški krijejo iz naslova plačanih članarin – NI KOTIZACIJE
Člani regijskih strokovnih društev, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50% popusta (plačajo 60,00€ z vključenim DDV).

Prijava preko elektronske prijavnice do 2. 12. 2022 oziroma do zasedenosti mest (50).

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

info@drustvo-med-sester-lj.si ali Irma Kiprijanović GSM 041 754 695

Vljudno vabljeni!