Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske

E bijol.alenka@gmail.com
Datum & čas

27/5/2024

12:30

Lokacija

Splošna bolnišnica Jesenice, stavba E, 2. nadstropje, sejna soba 1, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice

Poglej na zemljevidu

12.30 - 13.00

Registracija

13.00 - 13.05

Pozdrav udeležencev strokovnega srečanja Alenka Bijol predsednica Društva MSBZT Gorenjske

13.05 - 14.10

Kakovost in varnost v zdravstvu Ahačič Tina, dr. med.

14.10 - 15.30

Vodenje kakovosti Sandra Jerebic, dipl. m. s., univ. dipl. soc.

Kaj je kakovost?

Sistem kakovosti ISO 9001

Načela kakovosti po ISO 9001 standardu

Akreditacija zdravstvene ustanove

Demingov krog kakovosti PDCA

Orodja kakovosti

15.30 - 16.00

Odmor

16.00 - 16.45

Kultura varnosti in analiza napak doc. dr. Saša Kadivec

16.45 - 17.30

Okužbe povezane z zdravstvom: Ukrepi za preprečevanje prenosa okužb mag. Mojca Novak, dipl. san. inž.

17.30 - 18.00

Osvežujoč odmor

18.00 - 19.00

Obvladovanje neljubih dogodkov v zdravstvu - odkloni Sandra Jerebic, dipl. m. s., univ. dipl. soc.

Načela kulture varnosti

Načini odpravljanja odklonov

19.00 - 19.30

Razprava

19.30

Zaključek strokovnega srečanja

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »Kakovost in varnost v zdravstvu« v enem licenčnem oziroma sedemletnem obdobju (19. člen Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (Uradni list RS, št. 152/20 ter 2. člen Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 92/06 in 42/17). Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.

Celodnevno izobraževanje znaša 60 € za člane Zbornice – Zveze, ter 120 € za nečlane Zbornice – Zveze, v ceno je vključen DDV.

V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja, gradivo za udeležence, potrdilo o udeležbi, pogostitve v odmorih. Kotizacija se poravna po izstavljenem računu.
Strokovno izobraževanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Odpoved prijave na izobraževanje je možna v portalu članov (velja za člane Zbornice – Zveze) ali na e-naslov kontaktne osebe strokovnega srečanja. V primeru odpovedi najkasneje štiri (4) ali več dni pred izobraževanjem, se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odpovedi od vključno tri (3) dni pred izobraževanjem, Zbornica – Zveza zaračunava stroške v višini 50 % kotizacije. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi.
S pravočasno odjavo namreč omogočite prijavo udeležencem, ki se zaradi zapolnjenih mest na izobraževanje niso mogli prijaviti.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Za dodatne informacije se obrnite na bijol.alenka@gmail.com