Kakovost in varnost v zdravstvu – modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica

E info@drustvo-mszt-novagorica.si
Datum & čas

13/4/2024

07:45

Lokacija

V prostorih SIMZIC-a, Splošna bolnišnica Dr. Franca Derganca Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13 A, 5290 Šempeter pri Gorici

Poglej na zemljevidu

8.00 - 8.15

Registracija udeležencev

8.15 - 9.00

Sistem vodenja kakovosti in varnosti v zdravstvu Polona Likar univ. dipl. ekol.

9.00 - 9.45

Tveganja, varnostni odkloni in sistem izvajanja ukrepov v zdravstveni in babiški negi Tjaša Hlede, mag. ZN

9.45 - 10.00

Odmor

10.00 - 10.45

Orodja in metode za doseganje kakovosti in varnosti v zdravstvu Polona Likar, univ. dipl. ekol., Tjaša Hlede, mag. ZN, Monika Kalin Vodopivec, univ. dipl. org., dipl. m. s.

10.45 - 11.30

Varna raba in aplikacija zdravil Monika Kalin Vodopivec, univ. dipl. org., dipl. m. s.

11.30 - 12.15

Odmor

12.15 - 13.45

Preprečevanje okužb, povezanih z zdravstvom Renata Janeš, dipl. m. s.

13.45 - 14.30

Komuniciranje v zdravstvu Karmen Jerkič, dipl. m. s.

14.30 - 14.45

Razprava in zaključek strokovnega srečanja

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami s področja »Kakovost in varnost – modul licenca«. Strokovno
izpopolnjevanje sodi na področje obveznih in priporočenih vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.

Strokovno izpopolnjevanje je vpisano v register strokovnih izobraževanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvez strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (sklep I – 2023 – 838 – 838).

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so
upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 € z vključenim DDV, razliko do polne cene društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Za zaposlene iz SB Nova Gorica je izobraževanje brezplačno (Kotizacijo za zaposlene iz SB Nova Gorica plača organizator).

Kotizacija se plača po izstavljenem računu.

Odpoved prijave na izobraževanje je možna v portalu članov (velja za člane Zbornice – Zveze) ali na e-naslov kontaktne osebe strokovnega srečanja. V primeru odpovedi najkasneje štiri (4) ali več dni pred izobraževanjem, se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odpovedi od vključno tri (3) dni pred izobraževanjem, Zbornica – Zveza zaračunava stroške v višini 50 % kotizacije. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi.
S pravočasno odjavo namreč omogočite prijavo udeležencem, ki se zaradi zapolnjenih mest na izobraževanje niso mogli prijaviti.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Rok prijave: do srede 11. 4. 2024. Ob prijavi OBVEZNO napišite podatke o plačniku.

Število udeležencev je omejeno na 60 oseb.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije se obrnite na info@drustvo-mszt-novagorica.si