Kakovost in varnost v zdravstvu – modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ptuj - Ormož

T 041 429 228 E tanja.ribic.vidovic@siol.net
Datum & čas

16/3/2024

07:15

Lokacija

Hotel Roškar, Hajdoše 43, 2288 Hajdina

Poglej na zemljevidu

7.15 - 7.30

Registracija udeležencev

Redni Občni zbor

8.30 - 10.00

Sistem vodenja kakovosti Zdenka Kramar, dipl. m. s., mag. zdr. nege

(uvajanje sistema kakovosti, zahteve standardov kakovosti in akreditacij, krog nenehnih izboljšav, kazalniki kakovosti, obvladovanje tveganja)

10.00 - 10.30

Varnost pacientov Zdenka Kramar, dipl. m. s., mag. zdr. nege

(kultura varnosti, odkloni pri zdravstveni obravnavi pacientov)

10.30 - 11.20

Orodja in metode za doseganje kakovosti in varnosti Nika Škrabl, VMS, univ. dipl. soc. ped.

klinične poti, varnostni pogovori, varnostne vizite, vzročno posledične analize)

11.20 - 11.30

Odmor

11.30 - 12.00

Orodja in metode za doseganje kakovosti in varnosti Zdenka Kramar, dipl. m. s., mag. zdr. nege

(redni, izredni strokovni nadzori, presoje, preventivni, korektivni in korekcijski ukrepi)

12.00 - 12.45

Preprečevanje in obvladovanje z zdravstvom povezanimi okužbami Zdenka Kramar, dipl. m. s., mag. zdr. nege

(poti širjenja okužb, načini preprečevanja in obvladovanja z zdravstvom povezanimi okužbami, osamitven ukrepi, higiena rok)

12.45 - 13.55

Uvajanje sprememb in merjenje zadovoljstva uporabnikov in zaposlenih. Nika Škrabl, VMS, univ. dipl. soc. ped.

13.55 - 14.15

Diskusija in zaključek - kosilo

Splošne informacije

Program strokovnega izobraževanja je v postopku pridobivanja licenčnih točk. Kotizacija z vštetim DDV znaša 120 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 60 €). Za člane DMSBZT Ptuj-Ormož kotizacijo krije Društvo iz Sklada za izobraževanje.

Rok prijave: do zasedbe prostih mest (90).

Prijava možna le preko e-prijave.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Za dodatne informacije se obrnite na e-naslov: tanja.ribic.vidovic@siol.net