Kakovost in varnost v zdravstvu – modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica

E info@drustvo-mszt-novagorica.si
Datum & čas

9/12/2023

08:00

Lokacija

V Medicinski knjižnici SB Nova Gorica (1. nadstropje, levo)

8.00 - 8.15

Registracija udeležencev

8.15 - 9.00

Sistem vodenja kakovosti in varnosti v zdravstvu Polona Likar univ. dipl. ekol.

9.00 - 9.45

Tveganja, varnostni odkloni in sistem izvajanja ukrepov v zdravstveni in babiški negi Tjaša Hlede, mag. ZN

9.45 - 10.00

Odmor

10.00 - 10.45

Orodja in metode za doseganje kakovosti in varnosti v zdravstvu mag. Klara Bavčar, univ. dipl. org., dipl. m. s

10.45 - 11.30

Komuniciranje v zdravstvu Karmen Jerkič, dipl. m. s.

11.30 - 12.15

Odmor

12.15 - 13.00

Varna raba in aplikacija zdravil Monika Kalin Vodopivec, univ. dipl. org., dipl. m. s.

13.00 - 14.30

Preprečevanje okužb, povezanih z zdravstvom Renata Janeš, dipl. m. s.

14.30 - 14.45

Razprava in zaključek strokovnega srečanja

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami s področja »Kakovost in varnost – modul licenca«. Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje obveznih in priporočenih vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.

Strokovno izpopolnjevanje je vpisano v register strokovnih izobraževanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvez strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Slovenije.

Plačilo kotizacije:
Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 € z vključenim DDV, razliko do polne cene društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Za zaposlene iz SB Nova Gorica je izobraževanje brezplačno
Kotizacija se plača po izstavljenem računu.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Rok prijave: do srede 6. 12. 2023. Ob prijavi OBVEZNO napišite podatke o plačniku.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije se obrnite na info@drustvo-mszt-novagorica.si