Kakovost in varnost v zdravstvu – modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske

E bijol.alenka@gmail.com
Datum & čas

15/4/2023

08:30

Lokacija

Spletno okolje Google Meet

8.30 - 9.00

Registracija

9.00 - 9.10

Pozdrav udeležencev strokovnega srečanja Alenka Bijol predsednica Društva MSBZT Gorenjske

9.10 - 10.10

Kakovost in varnost v zdravstvu Ahačič Tina, dr. med.

10.10 - 10.30

Vodenje kakovosti Sandra Jerebic, dipl. m. s., univ. dipl. soc.

Kaj je kakovost?

Sistem kakovosti ISO 9001

Načela kakovosti po ISO 9001 standardu

Akreditacija zdravstvene ustanove

Demingov krog kakovosti PDCA

Demingov krog kakovosti PDCA

Orodja kakovosti

11.30 - 12.00

Odmor

12.00 - 12.45

Kultura varnosti in analiza napak doc. dr. Saša Kadivec

12.45 - 13.30

Okužbe povezane z zdravstvom: Ukrepi za preprečevanje prenosa okužb mag. Mojca Novak, dipl. san. inž.

13.30 - 14.00

Odmor

14.00 - 15.00

Obvladovanje neljubih dogodkov v zdravstvu - odkloni Sandra Jerebic, dipl. m. s., univ. dipl. soc.

Načela kulture varnosti

Načini odpravljanja odklonov

15.00 - 15.15

Razprava

15.15 - 15.30

Pisno preverjanje znanja

16.00

Zaključek strokovnega srečanja

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »Kakovost in varnost v zdravstvu« v enem licenčnem oziroma sedemletnem obdobju (19. člen Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (Uradni list RS, št. 152/20 ter 2. člen Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 92/06 in 42/17). Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.

Kotizacija znaša 120 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca.
Za člane DMSBZT Gorenjske, ki imajo poravnane članske obveznosti, bodo stroški izobraževanja kriti iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.
Za člane Zbornice – Zveze (ostalih regijskih strokovnih društev), ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust.

Strokovno izobraževanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Vse informacije v zvezi s prijavo v spletno okolje, kjer bo potekalo izobraževanje boste prejeli na vaš E – naslov, zato prosimo, da ga ob prijavi obvezno navedete.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije pišite na bijol.alenka@gmail.com.

Vljudno vas prosimo, da upoštevate spletni bonton.