Kakovost in varnost v zdravstvu – modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske

E bijol.alenka@gmail.com
Datum & čas

26/3/2022

08:30

Lokacija

Google Meet

8.30 - 9.00

Registracija

9.00 - 9.10

Pozdrav udeležencev strokovnega srečanja Alenka Bijol predsednica Društva MSBZT Gorenjske

9.10 - 10.10

Kakovost in varnost v zdravstvu Ahačič Tina, dr. med.

10.10 - 11.30

Vodenje kakovosti Sandra Jerebic, dipl. m. s., univ. dipl. soc.

Kaj je kakovost?

Sistem kakovosti ISO 9001

Načela kakovosti po ISO 9001 standardu

Akreditacija zdravstvene ustanove

Orodja kakovosti

11.30 - 12.00

Odmor

12.00 - 12.45

Kultura varnosti in analiza napak doc. dr. Saša Kadivec

12.45 - 13.30

Okužbe povezane z zdravstvom: Ukrepi za preprečevanje prenosa okužb mag. Mojca Novak, dipl. san. inž.

13.30 - 14.00

Odmor

14.00 - 15.00

Obvladovanje neljubih dogodkov v zdravstvu - odkloni Sandra Jerebic, dipl. m. s., univ. dipl. soc.

Načela kulture varnosti

Načini odpravljanja odklonov

15.00 - 15.15

Razprava

15.15 - 15.30

Pisno preverjanje znanja

15.30

Zaključek strokovnega srečanja

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »Kakovost in varnost v zdravstvu« v enem licenčnem oziroma sedemletnem obdobju (19. člen Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (Uradni list RS, št. 152/20 ter 2. člen Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 92/06 in 42/17). Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.

Kotizacija znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Za člane Zbornice – Zveze (regijskih strokovnih društev), ki imajo poravnane članske obveznosti, bodo stroški izobraževanja kriti iz sredstev regijskih društev oziroma iz naslova plačanih članarin.

Strokovno izobraževanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Prijave

E – prijava za člane Z – Z

E – prijava za člane Z – Z

Vse informacije v zvezi s prijavo v spletno okolje, kjer bo potekalo izobraževanje boste prejeli na vaš E – naslov, zato prosimo, da ga ob prijavi obvezno navedete.

Alenka Bijol
predsednica DMSBZT Gorenjske