Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca

Spoštovani,

glede na trenutno epidemiološko sliko v Sloveniji vas obveščamo, da bo izobraževanje KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA (12.03.2021) potekalo preko spletnega okolja MS Teams.

V četrtek 11.03.2021 tekom dneva vam bomo poslali spletno povezavo do izobraževanja. V kolikor boste osebe prijavljali v delovnih organizacijah, vas naprošam, da za vsako osebo posebej navedete njihovo osebno e-pošto, da bomo lahko poslali spletno povezavo do izobraževanja. Prav tako vas prosimo, da ustrezno označite plačnika kotizacije.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo,

Zbornica – Zveza

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

T 01 544 54 80 E izobrazevanja@zbornica-zveza.si
Datum & čas

12/3/2021

08:00

Lokacija

E-izobraževanje: Spletno okolje Google meet

08.00 - 08.30

Registracija

08.30 - 09.20

Osnovna izhodišča kakovosti in varnosti v zdravstvu (procesni pristop) prim. mag. Miran Rems, dr.med.

09.20 - 10.20

Sistem vodenja kakovosti (uvajanje sistema kakovosti, zahteve standardov kakovosti in akreditacij, krog nenehnih izboljša, kazalniki kakovosti) Zdenka Kramar, dipl. m.s., mag. zdr. nege

10.20 - 10.30

Odmor

10.30 - 11.00

Varnost pacientov, obvladovanje tveganj (kultura varnosti, odkloni pri zdravstveni obravnavi pacientov) Zdenka Kramar, dipl. m.s., mag. zdr. nege

11.00 - 11.30

Preprečevanje in obvladovanje z zdravstvom povezanimi okužbami (poti širjenja okužb, načini preprečevanja in obvladovanja z zdravstvom povezanimi okužbami, osamitveni ukrepi, higiena rok) Zdenka Kramar, dipl. m.s., mag. zdr. nege

11.30 - 12.00

Odmor

12.00 - 13.10

Orodja in metode za doseganje kakovosti in varnosti ( klinične poti varnostni pogovori/vizite, vzročno posledične analize, redni in izredni strokovni nadzori, presoje, preventivni, korektivni in korekcijski ukrepi) Draga Štromajer, dipl. m.s.

13.10 - 13.20

Odmor

13.20 - 14.40

Uvajanje sprememb in merjenje zadovoljstva uporabnikov in zaposlenih Nika Škrabl, VMS, uni. dipl. soc. ped.

14.40 - 14.55

Diskusija in zaključek

14.55 - 16.00

Pisno preverjanje znanja

Splošne Informacije

Kotizacija:

Kotizacija z vštetim DDV znaša 120 evrov. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze SI56 02015-0258761480, sklic na številko SI00 0430-12032021. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Za člane Zbornice – Zveze , ki imajo poravnane članske obveznosti, bodo stroški izobraževanja kriti iz sistemskih sredstev Zbornice – Zveze oziroma iz naslova plačanih članarin.

Licenčne in pedagoške točke:2020-350-350 in je ovrednoteno s 7 licenčnimi točkami za pasivne in 11 licenčnimi točkami za aktivne udeležence.

Dodatne Informacije

Špela Pavlič
e-pošta: izobrazevanja@zbornica-zveza.si ali licencno.vrednotenje@zbornica-zveza.si

Prijave

Prijave sprejemamo preko E-prijavnice:
Izbrani termin izobraževanja v seznamu: http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Default.aspx?o=59&g=24971917-A1A9-4CDA-9E01-56C441CA4071&t=63745

E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na sliko E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju.
Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno.
Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešni vstop v prijavo pa morate biti registrirani preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornica-zveza.si. Registracija je potrebna le prvič. Ob uspešni identifikaciji člana imajo člani v prijavnem obrazcu že pred nastavljene osebne podatke in je izpolnjevanje prijave hitrejše.
Splošno prijavo uporabite v primeru, ko prijavitelj ni član Zbornice – Zveze ali ko prijavitelj ni udeleženec (na primer pooblaščena oseba v zavodu). Pomembno je, da za vsakega naročenega udeleženca napiše poleg imena, priimka, naslova in zaposlitve (obvezni podatki) še kakšno od identifikacijskih številk, bodisi številko licence ali člansko številko članov Zbornice – Zveze.
Obvezno polje v prijavnici je elektronski naslov udeleženca seminarja. Ob uspešno izpolnjeni prijavnici prejmete na vneseni e-naslov potrditveni dopis, kjer z izbiro potrditvene povezave dokončno potrdite prijavo na izbrano izobraževanje. V okviru potrditvenega dopisa imate na razpolago tudi povezavo za preklic oz. odjavo udeležbe z dogodka, na katerega ste se prijavili in se ga ne boste uspeli udeležiti.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.

Program je preliminarni in so možne spremembe programa.