KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske

E nina.trifoni@gmail.com
Datum & čas

20/10/2020

08:30

Lokacija

v hotelu Astoria Bled

Poglej na zemljevidu

08.30 - 09.00

Registracija

09.00 - 09.10

Pozdrav udeležencev strokovnega srečanja Alenka Bijol predsednica Društva MSBZT Gorenjske

09.10 - 10.10

Kakovost in varnost v zdravstvu Ahačič Tina, dr. med.

10.10 - 11.30

Vodenje kakovosti Sandra Jerebic, dipl. m. s., univ. dipl. soc.

11.30 - 12.00

Odmor

12.00 - 12.30

Kultura varnosti in analiza napak Mojca Strgar Ravnik, mag. zdr. nege

12.30 - 13.00

Okužbe povezane z zdravstvom: Ukrepi za preprečevanje prenosa okužb Jana Lavtižar, mag. zdr. nege

13.00 - 13.45

Odmor /kosilo

13.45 - 14.45

Obvladovanje neljubih dogodkov v zdravstvu - odkloni Sandra Jerebic, dipl. m. s., univ. dipl. soc.

14.45 - 15.15

Razprava

15.30

Zaključek srečanja in potrditev potrdil

Splošne informacije

Prijave sprejemamo do 13. oktobra 2020 preko elektronske prijavnice na spletni strani Zbornice – Zveze (E – prijavnica).

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV), razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev.  V ceno izobraževanja je vključeno gradivo za udeležence, potrdilo o udeležbi in pogostitve med odmori.

Dodatne informacije

Dodatne informacije na naslov: nina.trifoni@gmail.co.

Vljudno vabljeni

Alenka Bijol
predsednica DMSBZT Gorenjske