Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca

Spoštovani,

glede na trenutno epidemiološko sliko v Sloveniji vas obveščamo, da bo izobraževanje KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA (11.12.2020) potekalo preko spletnega okolja MS Teams.

V četrtek 10.12.2020 tekom dneva vam bomo poslali spletno povezavo do izobraževanja. V kolikor boste osebe prijavljali v delovnih organizacijah, vas naprošam, da za vsako osebo posebej navedete njihovo osebno e-pošto, da bomo lahko poslali spletno povezavo do izobraževanja.

Zaradi preprečitve širjenja okužb s koronavirusom veljajo začasni ukrepi in omejitve zbiranja ljudi. S tem zagotavljamo varnost državljanov in izboljšujemo epidemiološko situacijo v Sloveniji.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo,

Zbornica – Zveza

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

T 01 544 54 80 E izobrazevanja@zbornica-zveza.si
Datum & čas

11/12/2020

08:00

Lokacija

E-izobraževanje: Spletno okolje MS Teams

08.00 - 08.30

Registracija

08.30 - 09.20

Osnovna izhodišča kakovosti in varnosti v zdravstvu (procesni pristop) prim. mag. Miran Rems, dr.med.

09.20 - 10.20

Sistem vodenja kakovosti (uvajanje sistema kakovosti, zahteve standardov kakovosti in akreditacij, krog nenehnih izboljša, kazalniki kakovosti) Zdenka Kramar, dipl. m.s., mag. zdr. nege

10.20 - 10.30

Odmor

10.30 - 11.00

Varnost pacientov, obvladovanje tveganj (kultura varnosti, odkloni pri zdravstveni obravnavi pacientov) Zdenka Kramar, dipl. m.s., mag. zdr. nege

11.00 - 11.30

Preprečevanje in obvladovanje z zdravstvom povezanimi okužbami (poti širjenja okužb, načini preprečevanja in obvladovanja z zdravstvom povezanimi okužbami, osamitveni ukrepi, higiena rok) Zdenka Kramar, dipl. m.s., mag. zdr. nege

11.30 - 12.00

Odmor

12.00 - 13.10

Orodja in metode za doseganje kakovosti in varnosti ( klinične poti varnostni pogovori/vizite, vzročno posledične analize, redni in izredni strokovni nadzori, presoje, preventivni, korektivni in korekcijski ukrepi) Draga Štromajer, dipl. m.s.

13.10 - 13.20

Odmor

13.20 - 14.40

Uvajanje sprememb in merjenje zadovoljstva uporabnikov in zaposlenih Nika Škrabl, VMS, uni. dipl. soc. ped.

14.40 - 14.55

Diskusija in zaključek

Splošne Informacije

Kotizacija:
Kotizacija z vštetim DDV znaša 120 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50-odstotni popust in znaša 60 €). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0430-11122020. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Licenčne in pedagoške točke:2020-350-350 in je ovrednoteno s 7 licenčnimi točkami za pasivne in 11 licenčnimi točkami za aktivne udeležence.

Dodatne Informacije

Špela Pavlič
e-pošta: izobrazevanja@zbornica-zveza.si ali licencno.vrednotenje@zbornica-zveza.si

Prijave

Prijave sprejemamo preko obrazca na spletni strani http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Default.aspx?o=59&g=24971917-A1A9-4CDA-9E01-56C441CA4071&t=62943

E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na sliko E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju.
Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno.
Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešni vstop v prijavo pa morate biti registrirani preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornica-zveza.si. Registracija je potrebna le prvič. Ob uspešni identifikaciji člana imajo člani v prijavnem obrazcu že pred nastavljene osebne podatke in je izpolnjevanje prijave hitrejše.
Splošno prijavo uporabite v primeru, ko prijavitelj ni član Zbornice – Zveze ali ko prijavitelj ni udeleženec (na primer pooblaščena oseba v zavodu). Pomembno je, da za vsakega naročenega udeleženca napiše poleg imena, priimka, naslova in zaposlitve (obvezni podatki) še kakšno od identifikacijskih številk, bodisi številko licence ali člansko številko članov Zbornice – Zveze.
Obvezno polje v prijavnici je elektronski naslov udeleženca seminarja. Ob uspešno izpolnjeni prijavnici prejmete na vneseni e-naslov potrditveni dopis, kjer z izbiro potrditvene povezave dokončno potrdite prijavo na izbrano izobraževanje. V okviru potrditvenega dopisa imate na razpolago tudi povezavo za preklic oz. odjavo udeležbe z dogodka, na katerega ste se prijavili in se ga ne boste uspeli udeležiti.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.
Udeležba je omejena na 30 udeležencev.
Program je preliminarni in so možne spremembe programa.

Izbrani termin izobraževanja v seznamu: http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Default.aspx?o=59&g=24971917-A1A9-4CDA-9E01-56C441CA4071&t=62943