KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske

E bijol.alenka@gmail.com
Datum & čas

13/3/2021

08:30

Lokacija

potekalo online preko spletne aplikacije Google Meet

08.30 - 09.00

Registracija

09.00 - 09.10

Pozdrav udeležencev strokovnega srečanja Alenka Bijol predsednica Društva MSBZT Gorenjske

09.10-10.10

Kakovost in varnost v zdravstvu Ahačič Tina, dr. med.

10.10 - 11.30

Vodenje kakovosti Sandra Jerebic, dipl. m. s., univ. dipl. soc.

Kaj je kakovost?

Sistem kakovosti ISO 9001

Načela kakovosti po ISO 9001 standardu

Akreditacija zdravstvene ustanove

Demingov krog kakovosti PDCA

Orodja kakovosti

11.30 – 12.00

Odmor

12.00 - 12.45

Kultura varnosti in analiza napak doc. dr. Saša Kadivec

12.45 - 13.30

Okužbe povezane z zdravstvom: Ukrepi za preprečevanje prenosa okužb mag. Mojca Novak, dipl. san. inž.

13.30-14.00

Odmor

14.00 – 15.00

Obvladovanje neljubih dogodkov v zdravstvu - odkloni Sandra Jerebic, dipl. m. s., univ. dipl. soc.

Načela kulture varnosti

Načini odpravljanja odklonov

15.00 – 15.15

Razprava

15.15 - 15.30

Pisno preverjanje znanja

15.30

Zaključek strokovnega srečanja

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »Kakovost in varnost v zdravstvu« v enem licenčnem obdobju (19. člen Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (Uradni list RS, št. 152/20 ter 2. člen Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 92/06 in 42/17). Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.

Kotizacija znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Društva MSBZT Gorenjske  SI56 0700 0000 0110 185.


Za člane Zbornice – Zveze (regijskih strokovnih društev), ki imajo poravnane članske obveznosti, bodo stroški izobraževanja kriti iz sredstev regijskih društev oziroma iz naslova plačanih članarin.


Strokovno izobraževanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Prijava

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice na spletni strani Zbornice – Zveze (E – prijavnica)

 Vse informacije v zvezi s prijavo v spletno okolje, kjer bo potekalo izobraževanje boste prejeli na vaš E – naslov, zato prosimo, da ga ob prijavi obvezno navedete.

Ksenija Pirš, Đurđa Sima, Tomica Kordiš, mag. Jožica Rešetič, Dragica Jošar, Doroteja Dobrinja, Metka Plesničar, Alenka Bijol, Tanja Ribič Vidovič, Janja Pungartnik, mag. Janez Kramar l.r.