Kakovost in varnost v zdravstvu

Organizator

Splošna bolnišnica Celje

E suzana.ambroz@sb-celje.si
Datum & čas

29/2/2024

12:00

Lokacija

Predavalnica Splošne bolnišnice Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje

Poglej na zemljevidu

12.00 - 12.15

Registracija udeležencev

12.15 - 13.00

Predstavitev sistema vodenja kakovosti

Kaj so sistemi vodenja kakovosti, Zahteve standardov kakovosti, Strukture, procesi in izidi, Ciklus nenehnih izboljšav. mag. Maja Klančnik Gruden, prof. zdrav. vzgoje.

13.00 - 14.00

Kaj so sistemi vodenja kakovosti. Zahteve standardov kakovosti. Strukture, procesi in izidi. Ciklus nenehnih izboljšav

Kazalniki kakovosti. Orodja in metode za izboljšanje kakovosti lastne prakse. Protokoli in standardi ZN. Klinične poti. Osredotočenost na pacienta. mag. Marija Zrim, dipl. m. s.

14.00 - 15.00

Kakovost v zdravstvu: preprečevanje in obvladovanje okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo

Epidemiologija okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo. Ukrepi preprečevanja okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo. Higiena rok. Uporaba osebne varovalne opreme. Izolacijski ukrepi. Duška Drev, univ. dipl. org.

15.00 - 15.15

Odmor

15.15 - 16.00

Uvedba sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001 v Transfuzijskem centru SB Celje Janja Pajk, dr. med.

16.00 - 17.00

Skrb za varnost na delovnem mestu Robert Vodušek, dipl. var. inž.

17.00 - 18.00

Zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev in zaposlenih. Cvetka Jurak, zastopnik pacientovih pravic za območno enoto Celje

18.00 - 18.30

Evalvacija in preverjanje znanja

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi ter zdravnikom in je usklajen z obveznimi vsebinami s področja »Kakovost in varnost – modul licenca«. Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi in zdravnike. Vloga za izobraževanje je dana na Zbornico Zveze in Zdravniško zbornico Slovenije. Izobraževanje se šteje za licenčne točke.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Kotizacija se poravna PO PREJETEM RAČUNU na TRR društva DMSBZT Celje. Za člane DMSBZT Celje, ki imajo poravnane članske obveznosti, je izobraževanje BREZPLAČNO. Stroški izobraževanja bodo kriti iz sredstev regijskega društva oziroma iz naslova plačanih članarin.
Za preostale člane Zbornice – Zveze (drugih regijskih strokovnih društev), ki imajo poravnane članske obveznosti, je kotizacija 60€. V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja.

Prijava in dodatne informacije

Izobraževanje bo v predavalnici Splošne bolnišnice Celje, ki se nahaja v kletnem prostoru, pri dvigalih SB Celje (vhod 1 ali 6, do dvigal in nato v kletne prostore).

Prijave na izobraževanje zbiramo na elektronskem naslovu suzana.ambroz@sb-celje.si
Obvezni podatki ob prijavi: Ime in Priimek, naziv, št. licence, član DMSBZT (da / ne), ustanova

Število mest je omejeno zato pohitite s prijavo!