Kakovost in varnost v zdravstvu

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper

E doroteja.dobrinja@gmail.com
Datum & čas

14/3/2023

14:00

Lokacija

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju Izola, Polje 42, 6310 Izola - Isola, predavalnica 6. v III. nadstropju

Poglej na zemljevidu

13.30 - 14.00

Registracija

Moderatorici: Tanja Montanič Starc, Meta Grgič

14.30 - 15.30

Izhodišča kakovosti in varnosti v zdravstvu Vanja Kosmina Novak in Karmen Spacal Jakomin

Procesni pristop

Upravljanje v kliničnem okolju

15.30 - 17.00

Orodja za doseganje kakovosti Karmen Spacal Jakomin

Profesionalno komuniciranje znotraj tima, s pacienti, partnerstvo z uporabniki

Prepoznavanje in odzivanje – načrt za enoten sistem varne in kakovostne obravnave

Varnost in kakovost na področju zdravil v zdravstvenih ustanovah

17.20 - 17.50

Odmor, pogostitev

17.50 - 19.20

S sistemskimi pristopi do kakovosti in varnosti v zdravstvu ter uvajanje sprememb Vanja Kosmina Novak

Sistemi vodenja kakovosti

Uvajanje sprememb

Standard in standardizacija, nadzori (notranje presoje, akreditacije)

Zahteve standardov kakovosti, obvladovanje odklonov, vodenje ukrepov

Okužbe povezane z zdravstvom

19.20 - 19.30

Razprava

Splošne informacije

Vsebina je usklajena z zahtevami obveznih vsebin licenčnega obdobja iz Kakovosti in varnosti v zdravstvu in ustreza dodatnim kriterijem, ki jih v prilogi zahteva Pravilnik o licenčnem vrednotenju strokovnih izpopolnjevanj.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani SDMSBZT Koper, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta, polno kotizacijo za člane regijsko društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.
V kotizacijo je všteta: organizacija predavanja, osvežitev v odmoru ter stroški izdaje potrdila o udeležbi.

Kotizacijo nakažete na TRR SI 56 1010 0003 4783 613 SDMSBZT Koper, pri Banki Koper z oznako ”Strokovno srečanje 14. 3. 2023”.

 

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico. Udeležba je omejena na 110 udeležencev.

Dodatne informacije

Dodatne informacije so na e-mailu: doroteja.dobrinja@gmail.com