Kakovost in varnost v zdravstvu

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje

E dmsbztvelenje@gmail.com
Datum & čas

16/3/2023

14:30

Lokacija

Spletno okolje

14.30 - 15.00

Registracija udeležencev

15.00 - 16.10

Izhodišča kakovosti in varnosti v zdravstvu Martina Klobčar Črep, mag. zn.

16.10 - 17.20

Orodja za doseganje kakovosti Martina Klobčar Črep, mag. zn.

Profesionalna komuniciranje s pacienti (SIOP)

Okužbe povezane z zdravstvom

17.20 - 17.30

Odmor

17.30 - 18.30

Sistem vodenja kakovosti ter uvajanje sprememb Urša Šoba, mag. dipl. ekon.

Sistemi vodenja kakovosti

Procesni pristop

Uvajanje sprememb

Standard in standardizacija, nadzori (notranje presoje)

Zahteve standardov kakovost

18.40 - 19.50

Pomen profesionalne komuniciranje za zdravstveno obravnavo Urša Šoba, mag. dipl. ekon.

Medosebni odnosi

Vloga in pomen neverbalne komunikacije v zdravstvu

Timski pristop

19.50

Zaključek in pisno preverjanje znanja

Splošne informacije

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.

Za člane regijskega strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje in Regijskega strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koroške, ki imajo poravnane članske obveznosti, bodo stroški izobraževanja kriti iz sredstev regijskih društev oziroma iz naslova plačane članarine.
Kotizacija za ostale člane Zbornice – Zveze je 60 € (račun izstavimo po izobraževanju), za nečlane znaša kotizacija 120 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Za vse dodatne informacije lahko pokličete na 041 707 049, Janez Kramar.

Povezavo do spletnega predavanja boste dobili na vaš elektronski naslov najkasneje na dan izobraževanja.

Prosimo vas, da upoštevate spletni bonton.