Kakovost in varnost v obravnavi nefrološkega pacienta

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji

E sekcija-nefrologija@zbornica-zveza.si
Datum & čas

28/11/2023

08:30

Lokacija

UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

Poglej na zemljevidu

8.30 - 9.00

Registracija udeležencev Tadeja Kokelj Jeršin

I. SKLOP

Moderatorja: Zvezdana Kaiser Kupnik, Darinka Djurić

9.00 - 9.10

Uvodni pozdrav Vesna Žitnik

9.10 - 9.25

Kazalniki kakovosti pri hemodializnemu pacientu Urška Stoklas, Violeta Balevska, Zvezdana Kaiser Kupnik

9.25 - 9.45

Pomen dobre komunikacije med pacientom in zdravstvenimi delavci Amina Zakotnik

9.45 - 10.00

Vpliv zdravstvene pismenosti na kakovost življenja bolnikov s kronično ledvično boleznijo Klavdija Medlobi

10.00 - 10.15

Predstavitev in sodelovanje EDTNA/ERCA Sonja Pečolar

10.15 - 10.30

Razprava

10.30 - 10.50

Coffe break

II. SKLOP

Moderatorja: Vesna Žitnik, Sonja Pečolar

10.50 - 11.10

Nadzorni obisk v luči varnosti na hemodializnem oddelku Sabina Frumen Pivk

11.10 - 11.25

Varno rokovanje s hemodializnimi žilnimi pristopi Gabriela Drkušić

11.25 - 11.40

Ocena recirkulacije in pretoka krvi v arteriovenski fistuli Ana Koroša

11.40 - 11.55

Regionalna citratna antikoagulacija kot varna metoda izvajanja dializnih procedur pri bolnikih s tveganjem za krvavitev Rafaela Tabaković, Željka Žele, Andreja Levstek

11.55 - 12.10

Razprava

12.10 - 13.10

Kosilo

III. SKLOP

Tadeja Grabner, Ana Koroša

13.10 - 13.25

S tehnologijo podprto zdravljenje otroka s peritonealno dializo Anja Veber, Darinka Djurić

13.25 - 13.40

Vloga dipolmirane medicinske sestre pri obravnavi nujnih stanj pri hemodializnem bolniku Mersud Toromanović

13.40 - 13.55

Urgentna oskrba pacienta na hemodializi ob elementarni nesreči ali invazivnem napadu Tadeja Kokelj Jeršin, Simona Kotar Grandovec, Željka Miškirič

13.55 - 14.15

Razprava

14.15 - 14.40

Coffe break

IV. SKLOP

Moderatorka: Biserka Kesak, Željka Žele

14.40 - 14.55

Zavedanje pomena ustrezne prehrane pri pacientih s kronično ledvično boleznijo Barbara Štiftar, Cvetka Krel, Sebastjan Bevc

14.55 - 15.10

Vpliv vodotopnih vitaminov na kvaliteto zdravljenja dializnih bolnikov Klavdija Golob, Anela Nišić

15.10 - 15.25

Zdravstveno vzgojno delo medicinske sestre pri delu s hemodializnim pacientom v času covida-19 Ajiz Čehić, Zvezdana Kaiser Kupnik

15.25 - 15.40

Transplantacija ledvic in obravnava bolnikov Centra za transplantacijo ledvic v času pandemije covida - 19 Martina Milošič

15.40 - 16.00

Razprava

16.00

Zaključek srečanja Zvezdana Kaiser Kupnik

Splošne informacije

Program izobraževanja je namenjen medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom s področja nefrologije, dialize in transplantacije.
Izobraževanje je vpisano v register strokovnih izobraževanj Zbornice – Zveze.
Kotizacija z vštetim DDV znaša 220 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 110 €). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze SI56 0201 5025 8761 480, sklicna številka: 00 0217-28112023. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na gospo Žitnik: sekcija-nefrologija@zbornica-zveza.si

Vljudno vabljeni!