Kakovost in varnost: modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

E info@dmsbzt-celje.si
Datum & čas

11/10/2022

15:15

Lokacija

Webinar predavanje

15.15

Registracija udeležencev

15.15 - 16.00

Predstavitev sistema vodenja kakovosti Mag. Maja Klančnik Gruden, prof. zdrav. vzgoje

Kaj so sistemi vodenja kakovosti, Zahteve standardov kakovosti, Strukture, procesi in izidi, Ciklus nenehnih izboljšav

16.00 - 16.45

Okužbe povezane z zdravstvom Martina Klobčar Črep, mag. zdr. nege.

Poti širjenja okužb v zdravstvenih ustanovah in njihovo preprečevanje, Higiena rok in ustrezna uporaba varovalnih sredstev, Ukrepi standardne izolacije, Obvladovanje tveganj na področju preprečevanja z zdravstvom povezanih okužb

16.45 - 17.30

Pomen profesionalne komunikacije za učinkovito in varno prakso zdravstvene nege

Komunikacija med zaposlenimi v zdravstveni negi, Vloga in pomen neverbalne komunikacije v zdravstveni negi, Komunikacija med izvajalci zdravstvene nege in zdravniki – pogled medicinske sestre, Medosebni odnosi v timu.

17.30 - 18.15

Skrb za varnost na delovnem mestu Robert Vodušek, dipl. varn. Inž.

18.15 - 19.00

Izhodišča za izboljševanje kakovosti in varnosti v zdravstveni negi Mag. Marija Zrim, dipl. m.s.

Kazalniki kakovosti, Orodja in metode za izboljšanje kakovosti lastne prakse ZN, Protokoli in standardi ZN, klinične poti, Zdravstvena nega osredotočena na pacienta.

19.00 - 19.45

Zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev in zaposlenih Cvetka Jurak, zastopnik pacientovih pravic za območno enoto Celje

19.45 - 20.15

Evalvacija in zaključek izobraževanja

Splošne prijave

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami s področja »Kakovost in varnost-modul licenca«. Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi, ter oskrbi. Vloga za izobraževanje je dana na Zbornico – Zvezo. Izobraževanje se šteje za licenčne točke. Za člane Zbornice – Zveze je cena izobraževanja s 70 % popustom kar znaša 36€, razlika do polne cene se krije iz sklada za izobraževanje DMSBZT Celje, za nečlane Zbornice – Zveze znaša plačilo 120€ (z DDV). V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja. Kotizacijo nakažete PO PREJETEM RAČUNU na TRR društva DMSBZT Celje, S56 0400 1004 6529 046, NKB.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Na dan izobraževanja pa se ob prijavi v webinar še prijavite s kodo, ki jo dobite ob vstopu v webinar, s tem potrdite še enkrat svojo prisotnost.

Vljudno vabljeni!

Predsednica DMSBZT Celje