ODPOVEDANO! KAKO ZGRADITI DOBER TIM

Izobraževanje je zaradi širitve koronavirusa (SARS-CoV-2) ODPOVEDANO.
Novi datum izobraževanja bo objavljen na spletni strani.

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester v managementu

T 051 316 360 E sasa.kadivec1@gmail.com
Datum & čas

21/5/2020

00:00

Lokacija

Dom sv. Jožef, Plečnikova ul. 29, Celje

Poglej na zemljevidu

08.00 - 08.50

Registracija udeležencev

08.50 - 09.00

Uvodni pozdrav doc.dr. Saša Kadivec, prof.zdr.vzg., predsednica Sekcije MS v managementu

Moderatorici: M. Šavora, S. Kadivec

09.00 - 10.00

Voditeljstvo v zdravstvu, rojeni ali usposobljeni vodje? prof.dr. Brigita Skela Savič, znan.svet.

10.00 - 10.45

Mediacija – orodje vodij za boljše sodelovanje in večjo povezanost zaposlenih na delovnem mestu Maja Zdolšek, univ.dipl.prav.

10.45 - 11.30

Oblikovanje timov v zdravstvenem sistemu na Irskem Klavdija Peternelj, MSc (Kraljevina Švedska), dipl.m.s.

11.30 - 11.45

Razprava

11.45 - 12.15

Odmor

Moderatorici: N. Čermelj, T. Drenovec

12.15 - 13.00

Oblikovanje in razvoj odličnega tima Maja Vukasović Žontar, prof., zasebna raziskovalka

13.00 - 13.45

Razvoj potencialov in upravljanje s talenti Maja Vukasović Žontar, prof., zasebna raziskovalka

13.45 - 14.00

Razprava

14.00 - 15.00

Kosilo

Moderatorici: H. Maze, D. Pušnik

15.00 - 15.45

Vpliv delovne uspešnosti na dober tim Vesna Vižintin Šporar, univ.dipl.prav.

15.45 - 16.30

Odnosi z javnostmi v zdravstvu Jure Brankovič, univ.dipl.nov.

16.30 - 16.45

Razprava

16.45

Zaključne misli in razdelitev potrdil

Splošne informacije

Kotizacija z DDV znaša 95,00 €, za nečlane Zbornice – Zveze 190,00 €.  V kotizacijo je všteta organizacija delavnice, potrdilo o udeležbi ter pogostitev med odmorom in kosilo. Kotizacijo poravnate na transakcijski račun ZZBNS-ZDMSBZTS št. 02015-0258761480, sklic na 0229-21052020 s pripisom za Sekcijo medicinskih sester v managementu, ki je odprt pri NLB d.d., poslovalnica Tavčarjeva 7,  1000 Ljubljana. Program strokovnega srečanja je vložen za licenčno vrednotenje in vpis v evidenco strokovnih izobraževanj.

 Licenčne točke pri Zbornici – Zvezi:

Program strokovnega srečanja je v postopku pridobivanja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici Zvezi.

Prijave

Na strokovno srečanje se prijavite preko e-prijavnice Zbornice-Zveze. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico.

Dodatne informacije

Informacije dobite po elektronski pošti pri  Saši Kadivec: sasa.kadivec1@gmail.com, GSM: 051 – 316 360 in Boži Hribar: boza.hribar@gmail.com, GSM: 041 – 798 357

 Lokacija:
Dom sv. Jožef
Plečnikova 29
3000 Celje