Kako ukrepati pri nasilnem pacientu

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija študentov zdravstvene nege in babištva

E ziga.metelko12@gmail.com
Datum & čas

20/12/2021

16:30

Lokacija

Spletno izobraževanja

16.30

Volitve novega predsednika Sekcije študentov in novih članov IO sekcije študentov

17.00

Pozdrav in uvodni nagovor

17.10

Teoretična opredelitve nasilja Dora Lešnik

17.35

Deeskalacijske tehnike v primeru nasilja Mojca Cerkovnik

18.00

Odmor

18.10

Opredelitev pravne podlage, ki nas ščiti pred nasiljem Andrej Vojnovič

18.25

Vloga policije pri nasilju nad zdravstvenimi delavci Boštjan Pipan

18.50

Zaključek

Splošne informacije

Dogodek bo potekal preko spleta. Povezava na dogodek bo prijavljenim poslana naknadno preko elektronske pošte na dan dogodka.

PRIJAVA