Kako se samoorganizirati v teh časih

Datum & čas

7/4/2021

17:00

Lokacija

preko spletnega okolja Google meet

Splošne informacije

KLJUČNI NAMEN
Ključni namen spletnega dogodka je omogočiti udeležencem premislek o dosedanjih izkušnjah o svoji izrabi časa in jih spodbuditi k (še) večji učinkovitosti.

CILJI
Udeleženci bodo po seminarju zmožni:

 • razložiti svoja ključna področja odgovornosti v poklicnem in zasebnem življenju,
 • uporabiti sistem “prve stvari na prvo mesto” za opredelitev prednostnih nalog,
 • obvladovati motilce in tratilce časa.

GLAVNE VSEBINE

 • Kdo smo in kaj hočemo (oblikovanje skupine in sooblikovanje ciljev dogodka)
 • Ključna področja odgovornosti in njihov vpliv na določanje prednostnih nalog
 • Imamo cilje ali so to zgolj želje?
 • Odločitve: Čemu? Čemú? Kdaj? in Kako?
 • Odločanje oziroma postavljanje “prvih stvari na prvo mesto”.
 • Planiranje lastnega dela (kaj, zakaj, kako, kdaj)
 • Organizacija lastnega dela (ohranjanje prednosti planiranih nalog, zbranost in osredotočenost, samodisciplina)
 • Opredelitev motilcev in tratilcev časa
 • Preventiva in kurativa pri odpravljanju ali zmanjševanju vpliva motilcev in tratilcev časa
 • Izdelava osebnega akcijskega načrta.

TRAJANJE SPLETNEGA SEMINARJA, WEBINARJA
2 pedagoški uri ali 90 minut

ČASOVNA RAZPOREDITEV
0d 17.00 do 18.30

VODITELJ
Miran Morano je profesor pedagogike in sociologije, trener, moderator in predavatelj, ki razume ljudi. Udeležence navdušuje in motivira na poti skupnega učenja. Ima dragocene izkušnje tudi pri vodenju spletnih delavnic.

Splošne informacije

Kotizacija za nečlane Zbornice – Zveze znaša 30,00 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca.
Kotizacijo poravnate na transakcijski račun ZZBNS-ZDMSBZTS št. 02015-0258761480, sklic na SI 00 0430-07042021.


Za člane Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, bodo stroški izobraževanja kriti iz sredstev Zbornice – Zveze oziroma iz naslova plačanih članarin.


Licenčne točke pri Zbornici – Zvezi:
Program strokovnega srečanja je v postopku pridobivanja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

PRIJAVE

Prijave sprejemamo preko obrazca na spletni strani E-prijava.

S klikom na sliko E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju. Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno. Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešni vstop v prijavo pa morate biti registrirani preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornica-zveza.si. Registracija je potrebna le prvič. Ob uspešni identifikaciji člana imajo člani v prijavnem obrazcu že pred nastavljene osebne podatke in je izpolnjevanje prijave hitrejše.

Splošno prijavo uporabite v primeru, ko prijavitelj ni član Zbornice – Zveze. Pomembno je, da za vsakega naročenega udeleženca napiše poleg imena, priimka, naslova in zaposlitve (obvezni podatki) še kakšno od identifikacijskih številk, bodisi številko licence ali člansko številko članov Zbornice – Zveze. Obvezno polje v prijavnici je elektronski naslov udeleženca seminarja.