ODPOVEDANO! KAKO SE POGAJATI ZA BOLJŠI POLOŽAJ V ZDRAVSTVENI NEGI?

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v managementu

T 051316 360 E sasa.kadivec1@gmail.com
Datum & čas

12/3/2020

00:00

Lokacija

Zbornica - Zveza, Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana

Poglej na zemljevidu

Izobraževanje je zaradi širitve koronavirusa (SARS-CoV-2) ODPOVEDANO.
Novi datum izobraževanja bo objavljen na spletni strani.

08.30 - 08.55

Registracija udeležencev

08.55 - 09.00

Uvodni pozdrav doc.dr. Saša Kadivec, prof.zdr.vzg., predsednica Sekcije MS v managementu

09.00 - 10.00

Kaj so pogajanja in kako se nanje pripraviti (oblikovanje ciljev, vodenje pogajanj, manipulacija pri pogajanjih) izr. prof. dr. Tonči Ante Kuzmanić

10.00 - 10.15

Odmor

10.15 - 13.00

Delavnica: igra pogajanj in treniranje (reševanje nastalega konflikta) izr. prof. dr. Tonči Ante Kuzmanić

13.00 - 13.30

Kosilo

13.30 - 14.30

Sklepna debata: ocena poteka delavnice in izzivi naprej

14.30

Zaključne misli

Splošne informacije 

Število udeležencev delavnice je omejeno na 35. 

Kotizacija z DDV znaša 95,00 €, za nečlane Zbornice – Zveze 190,00 €.  V kotizacijo je všteta organizacija delavnice, potrdilo o udeležbi ter pogostitev med odmorom in kosilo. Kotizacijo poravnate na transakcijski račun ZZBNS-ZDMSBZTS št. 02015-0258761480, sklic na 0229-12032020 s pripisom za Sekcijo medicinskih sester v managementu, ki je odprt pri NLB d.d., poslovalnica Tavčarjeva 7,  1000 Ljubljana. Program strokovnega srečanja je vložen za licenčno vrednotenje in vpis v evidenco strokovnih izobraževanj. 

Licenčne točke pri Zbornici – Zvezi:
Program strokovnega srečanja je v postopku pridobivanja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici Zvezi.

Delavnica je namenjena vrhnjemu in srednjemu managementu.

Cilji delavnice so: opolnomočiti vrhnji in srednji management v zdravstveni negi o načinih kako doseči svoj cilj, če se želi doseči boljšo kadrovsko zasedbo, uvajati nove metode dela, zagovarjati svoja stališča vrhnjemu managementu in odločevalcem, ipd.

Življenje je nenehno pogajanje in znanja o načinih pogajanja nimamo, zato priporočamo udeležbo na delavnici s priznanim strokovnjakom. Izvajalec delavnice bo izr. prof. dr. Tonči Ante Kuzmanić s Fakultete za Management Univerze na Primorskem, Katedra za politologijo, sociologijo, komuniciranje, etiko in kulturologijo v managementu.

Prijave

Na strokovno srečanje se prijavite preko e-prijavnice Zbornice-Zveze. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico.

Dodatne informacije

Informacije dobite po elektronski pošti pri  Saši Kadivec: sasa.kadivec1@gmail.com, GSM: 051316 360

 Predsednica sekcije

doc. dr. Saša Kadivec, prof.zdr.vzg.

Veselimo se srečanja z Vami in Vas lepo pozdravljamo!