Kako s sodobnimi pristopi poučevanja motivirati nove generacije dijakov in študentov?

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester v vzgiji in izobraževanju

E sekcija-izobrazevanje@zbornica-zveza.si
Datum & čas

20/9/2023

17:00

Lokacija

spletno izobraževanje (zoom)

17:00 – 17:10

Uvodni pozdrav doc. dr. Boris Miha Kaučič predsednik Sekcije medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju

17:10 – 18:10

Kako s sodobnimi pristopi poučevanja motivirati nove generacije dijakov in študentov? mag. Jerneja Meža Regijsko študijsko središče Celje in Fakulteta za zdravstvene vede v Celju

18:10 – 18:30

Razprava

18:30

Zaključek srečanja z evalvacijo

Splošne informacije

Na srečanju bo mag. Jerneja Meža predstavila značilnosti generacij Y in Z ter, kako s sodobnimi pristopi poučevanja motivirati nove generacije dijakov in študentov v zdravstvu. Predstavila bo značilnosti generacij, vključevanje novih tehnologij v izobraževanje in sodobne pedagoške pristope.

Mag. Jerneja Meža je univerzitetna diplomirana pedagoginja, zaposlena v Regijskem študijskem središču v Celju. Na Fakulteti za zdravstvene vede v Celju vodi mednarodno in projektno pisarno, sodeluje pri mednarodnih in nacionalnih projektih ter na področju spremljanja in zagotavljanja kakovosti, je tudi članica komisije za kakovost na fakulteti. Izvaja učne delavnice s področja pedagogike za študente zdravstvene nege. Aktivno je sodelovala pri raziskovalnih in razvojnih projektih fakultete: Healthy lifestyle for Aging Well (HLAW 2014-2016), Multicultural care in European Intensive Care Units (MICE-ICU 2016-2018), Quality mentorship for developing competent nursing students (QualMent 2018-2021). Trenutno sodeluje v projektu Erasmus+ DEN (Digital education in Nursing 2021-2023).

Kotizacija:
Kotizacije ni za članice/člane Zbornice-Zveze. Za nečlanice/nečlane Zbornice-Zveze je kotizacija 30 EUR.

Strokovno srečanje je v postopku pridobitve licenčnih točk na Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Na strokovno srečanje se je potrebno prijaviti preko e-prijavnice, ki je objavljena na spletni strani Zbornice-Zveze.
Število mest je omejeno na 80.

Povezavo do e-srečanja boste prejeli po e-pošti.

V primeru, da se prijavljena oseba pravočasno ne odjavi (najkasneje do 13. 9. 2023) ali se ne udeleži srečanja na daljavo, se obračuna kotizacija skladno s cenikom Zbornice-Zveze.

Pri udeležbi na daljavo je potrebno upoštevati infografiko: