Kako optimalno obravnavati bolnika z alergijskim rinitisom na IMUNOTERAPIJI (SCIT in SLIT) v Covid-19 razmerah?

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji

T 051 696 088 E info@SiVitaSolutions.com
Datum & čas

13/5/2021

17:00

Lokacija

virtualno okolje Zoom

četrtek, 13.maj 2021

17:00

Uvodni pozdrav

17:10

Obravnava alergijskih bolezni med Covid- 19 epidemijo. Predstavitev stališča Alergološko pulmološke sekcije SZD. Imunoterapija in vpliv okužbe s Covid-19. Cepljenje proti Covid-19 Mariana Rezelj, dipl.m.s. v specialistični ambulanti, Klinika Golnik

17:25

Najpogostejši alergeni in novosti v zdravljenju z imunoterapijo (SCIT in SLIT) Jana Tršan, dipl.med. sestra; vodja pulmološko alergološke ambulante, Klinika Golnik

17:40

Delavnica #1: Kako educirati bolnike v Covid-19 razmerah? (na temo edukacije bolnikov

18:00

Vzpostavitev in izkušnje iz revmatološke sestrske ambulante Milena Pavič Nikolič, dipl.m.s., mag.zdr.neg.

18:15

Motivacija bolnika kot povabilo v aktivno sodelovanje bolnika pri zdravljenju- 1.del Darja Šulc Tratar, univ.dipl.biol., SiVita

19:30

Zaključek

petek, 14. maj 2021

16:00

Pozdrav

16:05

Naše izkušnje s SLIT. Edukacija bolnika in uvajanje imunoterapije na daljavo. Farmakoterapija in adherenca pri SLIT. Pomen jemanja ostalih terapij. Rezultati raziskave o drop-outu. Mariana Rezelj, dipl.m.s. v specialistični ambulanti, Klinika Golnik

16:20

Izkušnje centra Remeda pri vodenju imunoterapije med epidemijo Covid- 19 Zdravstveni kolektiv centra Remeda

16:35

Kako smo začeli z uvajanjem SLITa v novi ambulanti Zdravstveni kolektiv v specialistični ambulanti za pljučne bolezni Zdravstveni Dom Vrhnika

16:50

Delavnica #2: Kako začeti z edukacijo na daljavo?

17:10

Motivacija bolnika kot povabilo v aktivno sodelovanje bolnika pri zdravljenju- 2.del Darja Šulc Tratar, univ.dipl.biol., SiVita

18:30

Diskusija in zaključek

Splošne informacije

Srečanje je namenjeno medicinskim sestram in diplomiranim zdravstvenim tehnikom iz področja pulmologije/alergologije, katerih delovni procesi so povezani z bolniki z alergijskim rinitisom.
Delavnice sprejmejo omejeno število udeležencev (največ 30 oseb), zato prosimo, da se prijavite čim prej, do vključno 7.5.2021.

(Prednost pri prijavah imajo medicinske sestre in zdravstveni tehniki, ki delujejo v pulmoloških/alergoloških ambulantah.)

Za izobraževanje je vložena Vloga za dodelitev licenčnih točk.

Kotizacije NI!

Prijava

Prosimo, da o izobraževanju obvestite tudi svoje kolege in kolegice ter jih pozovete k prijavi.

Dodatne informacije

PRIJAVE in dodatne informacije so možne po telefonu 051 696 088 (med 15. in 16.h) ali preko e-pošte info@SiVitaSolutions.com.