Kako lahko preprečimo okužbe v perioperativnem okolju

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti

Datum & čas

22/11/2019

00:00

Lokacija

Grand hotel Primus, Ptuj

Poglej na zemljevidu

Petek, 22.11.2019

07.30 - 08.50

Registracija udeležencev

08.50 - 09.00

Otvoritev srečanja

I. Sklop:

moderatorki: Tatjana Trotovšek In Tatjana Požarnik

09.00 - 09.20

Pomembni zgodovinski mejniki na področju razumevanja pomena antisepse in asepse ter vpliv na rojstvo poklica operacijske medicinske sestre Blaž Brdnik, mag. ZN

09.20 - 10.20

Patient Safety on the Move Geert Driessen, Clinical & Scientific manager, OR Solutions

10.20 - 10.30

Vprašanja in diskusija

10.30 - 11.00

Odmor

II. Sklop:

moderator: Blaž Brdnik

11.00 - 11.30

Sodobne kirurške tehnike in sodobna oprema za zdravje pacientov in strokovnih timov Prof. dr. Uroš Ahčan, dr.med.

11.30 - 11.55

Higiena rok v perioperativni zdravstveni negi Špela Boršoš, dipl. m. s.

11.55 - 12.15

Pomen kirurškega umivanja in razkuževanja rok kot dejavnik tveganja pri prenosu okužb Katja Hrastnik, dipl. m. s., Alma Ajazaj, dipl. m. s.

12.15 - 12.35

Incidenti in možnost izpostavljenosti zdravstvenega delavca okužbi Suzana Vrenko, dipl. m. s.

12.35 - 12.55

Rokovanje z ostrimi predmeti in pogostost neželenih dogodkov v operacijskem bloku Splošne bolnišnice Slovenj Gradec Polona Lodrant, dipl. m. s., Jan Kotnik, dipl. zdr.

12.55 - 13.05

Vprašanja in diskusija

13.05 - 14.15

Kosilo

III. Sklop:

moderatorka: Barbara Luštek

14.15 - 14.30

Sveženj z dokazi podprtih ukrepov za preprečevanje okužb kirurške rane v abdominalni kirurgiji Doc. dr. Blaž Trotovšek, dr. med.

14.30 - 14.45

Preprečevanje okužb kirurške rane v abdominalni kirurgiji - z dokazi podprta priporočila svetovne zdravstvene organizacije Dr. Bojan Krebs, dr. med.

14.45 - 15.05

Preprečevanje okužb kirurških ran – sveženj ukrepov Matej Dolenc, dr. med.

15.05 - 15.25

Kaj imata skupnega čuječnost in preprečevanje okužb? Viš. pred. HelenaKristina Halbwachs, viš. med. ses., univ. dipl. org.

15.25 - 15.45

Aktivna oskrba akutne rane Nives Arh, strokovna sodelavka

15.45 - 16.05

Profilaktična uporaba negativnega tlaka na kirurško zaprtih ranah pri preprečevanju kirurških okužb Jernej Kmetec, Saša Vogrinc, strokovna sodelavca

16.05 - 16.15

Vprašanja in diskusija

16.15 - 16.45

Odmor

IV. Sklop:

moderatorka: Elvira Sadiku

16.45 - 17.05

Požar v SB Jesenice in skrite razsežnosti posledic, ki jih je prinesel Dane Agbaba, dipl. zn., Petra Valjavec, dipl. m.s

17.05 - 17.25

Bistvene in druge zahteve za zdravstvene objekte – gradbeni zakon in nova prostorska tehnična smernica za zdravstvene objekte Mag. Jože Habajec, mag. var., dipl. var. inž.

17.25 - 17.45

Problem gradenj, adaptacij v operacijskih dvoranah Tanja Štraus, dipl. san. inž., mag. mang.

17.45 - 18.05

Zrak v operacijskih prostorih in vzdrževanje klimatskih naprav Nataša Drnovšek Logar, dipl. san. inž.

18.05 - 18.15

Vprašanja in diskusija

20.30

Večerja

Sobota, 23.11. 2019

V. Sklop:

moderatorka: Simona Sečko

09.00 - 09.20

Stručne smjernice u radu operacijskih sestara - metodologija i implementacija Marin Repustić, dipl. med. tehn., Ivanka Budiselić Vidaić, dipl. med. tehn., Božica Ilijač, dipl. med. techn., Slavica Berić, dipl. med. tehn., Renata Habeković, dipl. m. s., Željka Vondraček, mag. sestr., Ksenija Stanić, dipl. med. techn.

09.20 - 09.40

Oblačila primerna za čiste prostore Tanja Štraus, dipl. san. inž., mag. mang., Simona Mitrovič, mag. farm., spec., Aljaž Sočan, mag. farm.

09.40 - 10.00

Pripomočki za enkratno uporabo in njihova ponovna uporaba Tone Lovšin, strokovni sodelavec

10.00 - 10.20

Ali je vsak kirurški instrument za večkratno uporabo dovolj varen po reprocesiranju? Marija Kohek, dipl. m. s., Simona Sečko, dipl. m. s.

10.20 - 10.40

Pogostost nečistoče kirurškega instrumentarija po reprocesiranju Erika Pungerčar, mag. zdr. nege, Janja Curk, dipl. m. s.

10.40 - 10.50

Vprašanja in diskusija

10.50 - 11.20

Odmor

VI. Sklop:

moderatorka: Gorana Furlanič

11.20 - 11.40

Varna priprava in aplikacija zdravil, raztopin in drugih sterilnih tekočin, ki jih uporabljamo v operacijskem prostoru Smiljana Kazić, dipl. m. s., ET

11.40 - 12.00

Kontaminacija s citostatiki v operacijski dvorani Jasmina Zabukovec, dipl. m. s.

12.00 - 12.20

Mešanje čistih in nečistih poti med črevesnimi operativnimi posegi Sara Likar, dipl. m. s.

12.20 - 12.40

Preprečevanje okužb v zobozdravstvu Marija Al Nawas, dipl. m. s., Valerija Skopec, dipl. m. s., univ. soc. ped.

12.40 - 13.00

Najbolj nevarna vnetja očesa in zdravljenje s kirurškim pristopom Jožica Rebolj, višja med. ses.

13.00 - 13.20

Priprava pacienta na operativni poseg v dnevni bolnici Iatros Nika Zaletelj, dipl. m. s., Matej Celestina, zdr. teh., Zorana Stare, zdr. teh.

13.20 - 13.30

Vprašanja in diskusija

13.30 - 13.40

Zaključne misli in zaključek strokovnega izobraževanja

Več informacij

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti

Kako lahko preprečimo okužbe v perioperativnem okolju


T 031 382 211 E tatjana.pozarnik@gmail.com

Splošne informacije

Kotizacija
Kotizacija za enodnevno udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 180 EUR z vključenim DDV, za dvodnevno udeležbo pa 320 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (za enodnevno udeležbo plačajo 95 EUR z vključenim DDV, za dvodnevno udeležbo pa 160 EUR z vključenim DDV), razliko do polne cene pa Zbornica – Zveza krije iz naslova plačanih članarin. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun 02015-0258761480, sklic 00 0206-22112019 s pripisom Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti.
Kotizacija vključuje: obisk predavanj, zbornik predavanj, osvežitev med odmori, kosilo in večerjo.

Licenčne in pedagoške točke
Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje je bila oddana na Zbornico zdravstvene in babiške nege. Vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis strokovnega srečanja/dogodka v register izpopolnjevanj/izobraževanj je bila oddana na Zbornico – Zvezo.

Prijave

Elektronske prijave so možne preko spletne strani Zbornice – Zveze: https://www.zbornica-zveza.si/sl (e-prijavnica). V kolikor imate težave, nam lahko postavite vprašanje: sanja.arn@gmail.com

Dodatne informacije

Možnost namestitve v hotelu, kjer bo potekalo strokovno izobraževanje
Grand Hotel Primus
Pot v Toplice 9
2251 Ptuj
T: 02 74 94 500
F: 02 74 94 523
E: rezervacije@terme-ptuj.si

Ob rezervaciji se sklicujte na strokovno izobraževanje Sekcije MS in ZT v operativni dejavnosti.

Dodatne informacije
Tatjana Požarnik: 031 382 211; tatjana.pozarnik@gmail.com.