Kako ˝prodati˝ preventivo?

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji

E sekcija-promocijazdravja@zbornica-zveza.si
Datum & čas

7/3/2024

08:00

Lokacija

Terme Krka, Šmarješke Toplice 100, 8220 Šmarješke Toplice

Poglej na zemljevidu

8.00 - 8.55

Prihod in registracija udeležencev

9.00 - 9.10

Uvodni pozdrav Predsednica sekcije Nataša Vidnar

I. SKLOP Moderatorica: Sanja Vrbovšek, Nacionalni inštitut za javno zdravje

9.10 - 9.30

Začnimo dan z gibanjem Zveza društev koronarnih bolnikov Slovenije

9.30 - 10.15

Pristopi za doseganje odličnosti preventivnih obravnav Doc. dr. Andreja Kvas, Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani

10.15 - 11.15

Moč podobe Lea Pisani, Lea Pisani – Image Consulting

11.15 - 11.30

Razprava

11.30 - 12.00

Odmor za kavo

II. SKLOP Moderatorica: Ksenija Noč, ZD Jesenice

12.00 - 13.30

Kažipoti besednega govornega komuniciranja in javno nastopanje Ksenija Benedetti, Protokol s. p.

Kaj so prepovedane teme pri malem pogovoru? Kdaj lahko preidem s sogovornikom na "ti"? Kako naslavljam ljudi, kako jih predstavljam? Kako sprejmem kritiko? Kako sporočim slabo novico? Ali znam zares poslušati? Katerih besed ni dobro uporabljati? Kako se pripravim na javni nastop? Katere so pozitivne lastnosti govora, čemu naj se izogibam?

13.30 - 13.45

Razprava

13.45 - 14.15

Intimno zdravje ženske Mateja Poš

Kako in zakaj je potrebno skrbeti za intimno zdravje, kakšne so pasti pri izbiri in uporabi oblačil, materialov in higienskih menstrualnih pripomočkov ter kako vzpostaviti zdrave higienske in spolne prakse.

14.15 - 15.15

Odmor za kosilo

III. SKLOP Moderatorica: Tadeja Bizjak, ZD Piran

15.15 - 15.35

Specialna znanja za izvajalce Vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov Damjan Vincek, Nacionalni inštitut za javno zdravje

15.35 - 15.15

Razprava: želje, izzivi, predlogi

16.00

Zaključek srečanja

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je v postopku vpisa v register strokovnih izobraževanj in pridobitve licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija z vštetim DDV znaša 220 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 110 €). V kotizacijo so všteti kosilo in osvežitve v odmorih. Kotizacijo se nakaže na transakcijski račun Zbornice – Zveze, številka računa 02015-0258761480, sklic na številko 0232 – 07032024. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in številko licence.

Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb programa.

Prijave potekajo preko elektronske prijavnice na spletni strani Zbornice-Zveze. Prijava možna najkasneje do 1. 3. 2024 oz. do zapolnitve prostih mest (150).

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Za dodatne informacije se obrnite na: sekcija-promocijazdravja@zbornica-zveza.si