Kajenje NE!

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije

E izobrazevanja@zbornica-zveza.si
Datum & čas

25/5/2023

16:45

Lokacija

Google meet

16.45 - 17.00

Registracija udeležencev

17.00 - 17.10

Uvodni nagovor

17.10 - 17.45

Elektronske cigarete in drugi novejši tobačni in nikotinski izdelki Helena Koprivnikar, Nacionalni inštitut za javno zdravje

17.45 - 18.00

Učinki elektronskih cigaret na zdravje pljuč Doc. dr. Mihaela Zidarn, Klinika Golnik

18.00 - 18.15

Pomoč pri opuščanju kajenja v Sloveniji Karmen Brence, Nacionalni inštitut za javno zdravje

18.15 - 18.30

Diskusija

Splošne informacije

Program izobraževanja je namenjen predstavitvi različnih novih tobačnih in nikotinskih izdelkov (elektronske cigarete, ogrevani tobačni izdelki, nikotinske vrečke) ter tobaka za oralno uporabo (snus, fuge), in sicer njihovim značilnostim ter vplivom na zdravje med odraslimi in mladostniki. Prikazani bodo najnovejši dostopni podatki o razširjenosti uporabe med mladostniki in odraslimi. Predstavljene bodo tudi ključne informacije z nacionalnega simpozija ob Svetovnem dnevu brez tobaka.

Seminar je vpisan v register strokovnih izobraževanj Zbornice – Zveze.

Udeležba je za vse člane Zbornice – Zveze brezplačna.

Za nečlane je kotizacija z vštetim DDV 30 €. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 0201 5025 8761 480, sklic na št. 00 0101 – 25052023.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Prijava na Zdravniški zbornici Slovenije: Kajenje ne! (domusmedica.si)

Dodatne informacije

Število udeležencev je omejeno na 250.

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na: izobrazevanja@zbornica-zveza.si

Prosimo vas, da spoštujete spletni bonton.