KAJ PRIČAKUJEMO, POTREBUJEMO IN KAKŠNE ODNOSE GRADIMO S SODELAVCI IN SVOJCI?

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

T 01 544 54 80 E izobrazevanja@zbornica-zveza.si
Datum & čas

20/1/2022

16:45

Lokacija

spletno okolje google meet

16.45 -17.00

Prijava v spletno platformo

17.00 - 19.00

Kaj so pričakovanja zdravstvenih delavcev? Dr. Damjana Pondelek

Splošne informacije

Izobraževanje bo potekalo v spletnem okolju Microsoft teams.
En dan pred dogodkom, vam bomo poslali spletno povezavo do izobraževanja. Prosimo vas, da udeleženec izobraževanja navede svoj osebni e-naslov, na katerega bomo poslali povezavo do izobraževanja.

Predavateljica:
Dr. Damjana Pondelek v okviru podjetja Urednica, ki ga vodi (www.urednica.si), zadnji dve desetletji zagotavlja pomoč in podporo vodstvom in kolektivom v zahtevnih situacijah, tudi v zdravstvu in socialnem varstvu. Dokazuje, da krepitev odnosov, sodelovanja, komunikacije in vodenja v naših delovnih okoljih prinaša več zadovoljstva, boljše rezultate in manj hudih zgodb

Spletno izobraževanje do 3 ure je za člane Zbornice – Zveze brezplačno, za nečlane pa je cena izobraževanja 30 evrov z DDV.
Kotizacijo nakažite na TRR Zbornice – Zveze 0201 5025 8761 480 in sklic 0101-001-20012022.

Prijave

E-prijavnica za člane

E-prijavnica za nečlane

Dodatne informacije

Špela Pavlič
e-pošta: izobrazevanja@zbornica-zveza.si