Kaj smo se naučili v času epidemije covida-19

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

T 01 544 54 82 E izobrazevanja@zbornica-zveza.si
Datum & čas

22/9/2022

16:30

Lokacija

Spletno okolje google meet

16.30 - 17.00

Prijava v spletno platformo

17.00 – 17.30

Zakaj je cepljenje učinkovito? Prim. doc. dr. Alenka Trop Skaza

17.30 – 18.00

PopulaRNA imunost pod drobnogledom doc. dr. Marko Pokorn

18.00 – 18.20

Izkušnje večjega cepilnega centra v Sloveniji Barbara Bukovnik, dipl. m. s.

18.20 – 18.40

Cepljenje pacientov v domačem okolju Staša Rojten, dipl. m. s.

18.40 – 19.15

Razprava z zaključki

Splošne informacije

Izobraževanje bo potekalo v spletnem okolju Google meet.

En dan pred dogodkom, vam bomo poslali spletno povezavo do izobraževanja. Prosimo vas, da udeleženec izobraževanja navede svoj osebni e-naslov, na katerega bomo poslali povezavo do izobraževanja.

Kotizacija:
Spletno izobraževanje je za člane Zbornice – Zveze brezplačno, za nečlane pa je cena izobraževanja 30 evrov z DDV.
Kotizacijo nakažite na TRR Zbornice – Zveze 0201 5025 8761 480 in sklic 0101-001-22092022.

Prijava

E-prijavnica za člane

E-prijavnica za nečlane

Dodatne informacije

Špela Pavlič
e-pošta: izobrazevanja@zbornica-zveza.si