Kaj mora medicinska sestra vedeti o dojenju?

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji

E dobercvet@gmail.com
Datum & čas

28/2/2023

15:45

Lokacija

Online

15.45 - 16.00

Prijava

16.00 - 16.10

Uvodni pozdrav

16.10 - 17.40

Svetovanje in podpora dojenju viš. pred. Cvetka Skale, dipl. m. s., univ. dipl. org., IBCLC

17.45 - 18.30

Dojenje kot del atravmatske oskrbe pred. Renata Vettorazzi, dipl. m. s., univ. dipl. org., IBCLC

18.35 - 19.45

Komunikacija z doječo materjo viš. pred. Tita Stanek Zidarič, dipl. bab., MSc, IBCLC

19.45 - 20.00

Zaključek srečanja

Splošne informacije

Cilj in namen strokovnega srečanja: strokovno srečanje je namenjeno pridobitvi novih strokovnih vsebin iz dojenja.

Programsko organizacijski odbor: Cvetka Skale, Milena Frankič, Ivanka Limonšek

Kotizacija z  vštetim DDV znaša 100 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 50 €). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0209-28022023 ali jo poravnate po izstavljenem računu, s pripisom »za Sekcijo MS in ZT v pediatriji«. Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje. Na strokovno izobraževanje se prijavite preko portala na spletni strani Zbornice – Zveze: https://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Default.aspx

Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

V kolikor imate težave, nam lahko postavite vprašanje po e-pošti: dobercvet@gmail.com pri Andreji Doberšek.

Vljudno vas prosimo, da upoštevate spletni bonton.