KAJ IMAJO SKUPNEGA SLAB SPANEC, EPIGENETIKA IN SLADKORNA BOLEZEN?

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji

T 041/519-229 E janaklavs@gmail.com
Datum & čas

8/4/2021

17:00

Lokacija

v spletnem okolju Google meet

16.30 - 17.00

Registracija na spletno platformo

17.05 – 17.15

Vplivi različnih dejavnikov na glikemijo Jana Klavs, viš.med.ses., edukatorica s spec. znanji o sl. bolezni

17.15 – 17.55

Epigenetika in sladkorna bolezen Izr. prof. dr. Zala Jenko Pražnikar

17.55 – 18.40

Cirkadiani ritmi in sladkorna bolezen ali kako spanje vpliva na glikemijo? Doc. dr. Nina Mohorko

18.40 – 18.50

Simpozij

18.50 – 19.00

Razprava, vprašanja in odgovori

19.00 – 19.10

Zaključek s ključnimi sporočili predavanj Andreja Semolič Valič, dipl. ms., mag. dietetike

Splošne informacije

Namen izobraževanja

E-izobraževanje bo potekalo virtualno. Izobraževanje je namenjeno edukatorjem s specialnimi znanji o edukaciji oseb s sladkorno boleznijo, diabetologom, timom družinske medicine, zdravstvenim strokovnjakom v centrih za krepitev zdravja in zdravstvenovzgojnih centrov ter ostalim zdravstvenim strokovnjakom, ki se srečujejo s svetovanjem ob sladkorni bolezni.

Kotizacija

Za člane Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, bodo stroški izobraževanja kriti iz sredstev Zbornice – Zveze oziroma iz naslova plačanih članarin.


Kotizacija z vštetim DDV je za vse udeležence enaka in znaša 30 eur. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 0201 5025 8761 480, sklic na številko 0216-08042021. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa


DODATNE INFORMACIJE

Za dodatne informacije se lahko obrnete na naslov: janaklavs@gmail.com ali telefonsko številko 041/519-229

PRIJAVE

Prijave so možne preko E-PRIJAVE na spletnih straneh Zbornice – Zveze. V kolikor ste član, se prijavite pod »član«, v kolikor niste se prijavite pod »splošno«.

Obvezno polje v prijavnici je elektronski naslov udeleženca seminarja. Navedite Vaš elektronski naslov, na katerega vam bomo poslali povezavo za e-izobraževanje. Z vpisom Vašega e-naslova se strinjate, da ga organizator lahko uporabi v namen izobraževanja.

Odjave
V primeru, da ste se na strokovno izobraževanje prijavili, prijavo potrdili, a se zaradi opravičenih razlogov strokovnega izobraževanja ne morete udeležiti prosimo, da se odjavite najkasneje do tri dni pred začetkom izobraževanja na e-naslov katerega ste prejeli ob prijavi na izobraževanje oziroma preko aplikacije portal članov / zavihek Prijave.

Licenčne točke in preverjanje prisotnosti

Program je v postopku pridobivanja licenčnih točk. Udeleženci bodo ob izobraževanju prejeli e-vprašalnik. Izpolnjen e-vprašalnik je pogoj za pridobitev licenčnih točk.