˝JES˝ Jesenska endokrinološka sekcija

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji

E janaklavs@gmail.com
Datum & čas

16/9/2022

08:00

Lokacija

Rimske Toplice, Kongresni center Rimske terme

Poglej na zemljevidu

Petek, 16.9.2022

8.00

Registracija - Pozdrav udeležencem

NOVEMU KURIKULUMU NAPROT Moderira: Jana Klavs

9.00

Pozdrav, predstavitev poteka izobraževanja

9.10

Pot novega kurikuluma za edukacijo odraslih oseb s sladkorno boleznijo 2022 Več sodelavcev NIJZ in Sekcije v endokrinologiji

9.50

Vizija edukacije v naslednjem desetletju - programi edukacije, hibridna edukacija po svetu in pri nas Jana Klavs

10.10

Uporaba coachinga pri opolnomočenju oseb s sladkorno boleznijo za kakovostno življenje Sandra Bohinc Gorjak

11.00

Diskusija

11.10

Odmor

SLADKORNA BOLEZEN Z MNOGIMI OBRAZI Moderira: Špela Dolinar

11.40

Koliko amputacij, dializ in slepote povzroči sladkorna bolezen v Sloveniji? Jelka Zaletel

12.00

Kronična ledvična bolezen, sladkorna bolezen in priporočila o prehrani Irena Hren, Nadja Righetti

12.20

Kako preprečiti zaplete diabetične noge? Maja Garbas

12.40

Zakaj žile in živci ne marajo preveč sladkorja? Ajda Urbas

13.00

Simpozij Eli Lilly

13.20

Diskusija

13.30

Kosilo

RAK IN SLADKORNA Moderira: Andreja Semolič Valič

14.30

Simpozij Novonordisk

14.50

Rak in sladkorna Mojca Lunder

15.10

Prehrana in rak Brigita Avramović Brumen

15.30

Opolnomočenje osebe z rakom ob pojavu sladkorne bolezni Melita Cajhen

15.50

Simpozij Novartis

16.10

Diskusija

16.30

ODMOR

17.00

Predavalnica A: Kaj novega prinašajo smernice za klinično obravnavo sladkorne bolezni tipa 2 (2022) Draženka Pongrac Barlovič

Predavalnica B: Lipica po Lipici – predstavitev novih didaktičnih pripomočkov za edukacijo o prehrani pri sladkorni bolezni tipa 2 Andreja Semolič Valič, Klara Peternelj, Katarina Peklaj Jana Klavs, Metka Fister

19.30

VEČERJA

Sobota, 17.9.2022

9.00

REDKE BOLEZNI Moderira: Ana Gianini

9.10

Novosti pri zdravljenju hipofosfateničnega rahitisa Jasmina Horvat

9.30

Pomen kontinuirane edukacije pri zdravljenju z rastnim hormonom Barbara Murn Berkopec

9.50

Sladkorna bolezen tipa 2 pri otrocih Nataša Bratina

10.10

Videokonferenca v namen edukacije - analiza zadovoljstva Špela Skubic

10.20

DNSG mednarodna konferenca o prehrani pri sladkorni bolezni - zanimivosti in priporočila Andrejo Semolič Valič

10.40

Simpozij DexCom

11.00

Diskusija

11.10

ODMOR

TEME ZA DUŠO Moderira: Melita Cajhen

11.40

Smeh osvobaja Karel Gržina

12.40

Zbiramo misli, zaključek izobraževanja, napovednik

Splošne informacije

Strokovno izobraževanje je namenjeno zdravstvenim strokovnjakom, ki se pri svojem delu srečujejo s sladkorno boleznijo na vseh ravneh zdravstvenega varstva.

Program izobraževanja je v postopku določanja števila licenčnih točk pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija z vštetim DDV znaša 320€ (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 160€).
V kotizacijo so všteta predavanja, izročki, pogostitve v odmorih, kosilo in potrdilo o udeležbi.
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0216 – 16092022. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb programa.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Morebitne dodatne informacije prejmete pri predsedniku sekcije na: janaklavs@gmail.com

Organizacijski odbor: Andreja Semolič Valič, Melita Cajhen, Špela Dolinar, Sonja Mušič, Klara Peternelj in Jana Klavs

Vljudno vabljeni!