JES – Jesenska endokrinološka sekcija

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji

E sekcija-endokrinologija@zbornica-zveza.si
Datum & čas

20/10/2023

09:00

Trajanje: dni
Lokacija

Hotel Jama Postojna, Jamska cesta 28,

Poglej na zemljevidu

Petek, 20. 10. 2023

ENOSTAVNO JE MIKAVNO Moderira: Jana Klavs

9.00

Pozdrav, predstavitev poteka izobraževanja Jana Klavs

9.10

Vizija razvoja edukacije na sekundarnem nivoju zdravstvenega varstva Jana Klavs

9.30

Programi edukacije z analizo programa Tabletka Špela Skubic, Jana Klavs

9.50

Učinek spletnega edukacijskega programa za osebe s sladkorno boleznijo tipa 2: protokol raziskave Ajda Cenčič

10.10

Pravni vidik svetovanja na daljavo Nejc Seitl

10.30

Simpozij

10.50

Diskusija

11.05

Odmor

SODOBNI TRENDI ZDRAVLJENJA SLADKORNE BOLEZNI Moderira: Klara Peternelj

11.35

Zakaj bi se trudili? – o učinkih GLP1 terapije Miodrag Janić

11.55

Ali je ob današnji tehnologiji pripomočkov ob vodenju sladkorne bolezni edukator sploh še potreben? Mojca Mesojedec

12.15

Spletna orodja za motivirano gibanje David Domjanič

12.35

Simpozij

12.55

Diskusija

13.10

Kosilo

NOVA SPOZNANJA Moderira: Mirela Ožura

14.20

Simpozij

14.40

Mala nadledvičnica – prezrta povzročiteljica hipertenzije Vlasta Hočevar

15.00

Osteoporoza danes Mirela Ožura

15.20

Modra ali roza? Melita Dolenc Armič

15.40

Diskusija

15.55

Odmor

PREPROSTO UPORABNO Moderira: Špela Dolinar

Tri prezrte teme:

16.25

Ustno zdravje Špela Dolinar

16.45

Spolno zdravje Sonja Mušič

17.05

Spanje Milena Poljanec Bohnec

17.25

Iz skrajnosti v skrajnost pri prehrani in gibanju Bojan Knap

18.05

VOLITVE

19.30

Večerja

Sobota, 21. 10. 2023

TIP 1 IN REDKE BOLEZNI Moderira: Tadeja Logar Dolinšek

9.00

Mediteranska prehrana pri sladkorni bolezni tip 1 Pamela Gros

9.20 - 10.50

Vzporedno predavanja in delavnice PREDAVALNICA A

9.20

Delavnica o tradicionalnih živilih Klara Peternelj

9.40

Delavnica o modernih živilih »fast food krožnik« Jana Klavs

10.00 - 10.50

Delavnica o krožniku za učenje dializnih bolnikov “Lizin Krožnik” Jana Klavs, Natalija Kuharič

PREDAVALNICA B

9.20

Predstavitev kluba staršev otrok in mladostnikov s sladkorno boleznijo Teja Sever Šraj

9.40

Fenilketonurija in kaj je novega pri zdravljenju Nadan Gregorič

10.10

Zdravstveno vzgojno delo staršev otrok s fenilketonurijo Jožica Horvat

10.30

Simpozij

10.50

Diskusija

11.05

Odmor

NEKAJ ZASE IN DRUGE Moderira: Melita Cajhen

11.35

Top novosti leta 2023

12.05

Bonton komunikacije s pacienti in sodelavci Franka Bertoncelj

13.00

Zaključek izobraževanja s popotnico za domov

Splošne informacije

Strokovno izobraževanje je namenjeno zdravstvenim strokovnjakom, ki se pri svojem delu srečujejo s sladkorno boleznijo na vseh ravneh zdravstvenega varstva.

Program izobraževanja je v postopku določitve licenčnih točk pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija z vštetim DDV znaša 360 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 180 €).

V kotizacijo so všteta predavanja, izročki, pogostitve v odmorih, kosilo in potrdilo o udeležbi.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0216-20102023.

Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.

Dodatne informacije

Nočitve v hotelu Jama rezervirajo udeleženi sami na: anita.dolenc@postojnska-jama.eu

Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa.

Morebitne dodatne informacije prejmete na: sekmsendo@gmail.com ali sekcija-endokrinologija@zbornica-zveza.si

Vljudno vabljeni!