Je medicinska sestra res lutka, ki lahko upravljajo z njo?

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

E info@dmsbzt-celje.si
Datum & čas

27/11/2023

14:30

Lokacija

Online

Predavateljica: Marjana Peganc, mag. zak. in druž. štud., dipl. m. s.

Ljudje se zelo radi odzivamo na misli, občutke, vedenje drugih ljudi, torej na to, kako drugi mislijo, čutijo in se vedejo. V vsem tem se z drugimi popolnoma poistovetimo, kot bi bilo vse naše in pogosto v tem pretiravamo, kar nas potisne v stres, paniko, obup, krivdo, depresijo,… Ko smo dolga leta izpostavljeni takšnim sistemskim odnosom, pričnemo vse zanikati, upamo, da bo nekoč bolje, da se bodo drugi spremenili, da bodo nekoč spoznali, koliko dobrega smo storili za ta sistem,…Pri tem pa se sploh ne zavedamo, da je naše življenje eno samo odzivanje na življenje drugih ljudi, njihove želje, težave, napake, uspehe, njihovo osebnost. Postanemo kot lutka, privezana na vrvice, ki vabi in dovoljuje vsem, da upravljajo z njo. Pa lahko kaj spremenimo?

Z izobraževanjem želimo prebuditi zdravstvene delavce v zavedanju okoliščin, katerim so izpostavljeni v vsakodnevnih odnosih. Svetlobo želimo posvetiti v vsakega posameznika, da se prebudi v pomenu sprejemanja sebe in drugih ljudi. Samo tako se bodo lahko umirili in zmožni oceniti dane okoliščine, spremeniti določene stvari in rešiti svoje probleme.

14.30 - 15.00

Registracija

15.00 - 15.15

Pozdrav udeležencem in predstavitev izvedbe izobraževanja

15.15 - 16.00

Nepremišljeni odzivi vodijo v soodvisne odnose

16.00 - 16.45

»Stop, ne bom več rešitelj!«

16.45 - 17.00

Vprašanja

17.00 - 17.15

Odmor

17.15 - 18.00

Ignoriranje jeze je anestezija brez anestetika

18.00 - 18.45

Pot v neodvisne odnose

18.45 - 19.20

Zvestoba samemu sebi

19.20 - 19.30

Vprašanja, diskusija in zaključek

Splošne informacije

Izobraževanje se šteje za licenčne točke. Za člane Zbornice – Zveze se upošteva 50 % popust in znaša kotizacija 15 €, za nečlane Zbornice – Zveze znaša plačilo 30 € (z DDV). V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja. Kotizacijo nakažete po prejetem računu na TRR društva DMSBZT Celje.

Ob prijavi obvezno napišite svoj mail, kamor vam bomo poslali povezavo in potem potrdilo.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Za dodatne informacije se obrnite na info@dmsbzt-celje.si