Izzivi zdravstvene in babiške nege XI.: Oskrba PICC in VAP katetra, PLEUR – X drena in ELASTOMERNE črpalke

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper

E Andrejkapisek@gmail.com
Datum & čas

8/6/2023

14:15

Lokacija

Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola - Isola – 4. nadstropje, sejna soba

Poglej na zemljevidu

14.15 - 14.45

Registracija, navodila udeležencem

I. SKLOP Moderatorica: Andrejka Presl, dipl. m. s.

15.00 - 15.20

Rokovanje z elastomerno črpalko in oskrba s. c. iglice Irena Dobovičnik, dipl. m. s.

15.20 - 15.40

PLEUR – X – Nov pristop v paliaciji malignega plevralnega izliva Urška Cankar Bošnjak, dipl. m. s.

15.40 - 16.20

Uporaba in oskrba OVK Laura Petrica, dipl. m. s.

16.20 - 16.30

Razprava

16.30 - 17.00

Osvežilni odmor

II. SKLOP Moderatorica: Andrejka Presl, dipl. m. s.

17.00 - 19.00

Delavnice

1. OSKRBA PICC KATETRA Laura Petrica dipl. m. s.

2. OSKRBA VENSKE VALVULE Nizra Palmar dipl. m. s.

3. PLEUR – X Urška Cankar Bošnjak dipl. m. s.

4. ELASTOMERNA ČRPALKA Irena Dobovičnik dipl. m. s.

19.00 - 19.10

Skupne misli in zaključek strokovnega srečanja

Splošne informacije

Kotizacija in plačilo
Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca.
Člani SDMSBZT Koper, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta, polno kotizacijo za člane regijsko društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.

V kotizacijo je všteta: organizacija predavanja ter osvežitev v odmoru.

Kotizacijo nakažete na TRR SI 56 1010 0003 4783 613 SDMSBZT Koper, pri Banki Koper z oznako Strokovno srečanje 8. junij 2023.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.

Udeležba je omejena na 60 udeležencev.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

ODJAVE
V primeru, da ste se na strokovno izobraževanje prijavili, prijavo potrdili, a se zaradi opravičenih razlogov strokovnega izobraževanja ne morete udeležiti prosimo, da se odjavite najkasneje do 7. junija na e-naslov: andrejkapisek@gmail.com.

V kolikor se do navedenega datuma ne boste odjavili, vam bomo ne glede na članstvo v SDMSBZT Koper zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.
S pravočasno odjavo omogočate prijavo drugim zainteresiranim članom.