Izzivi v otorinolaringologiji

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v otorinolaringologiji

T 041 555 431 E sonja.krajnik@gmail.com
Datum & čas

12/4/2024

07:30

Lokacija

Radisson Blu Plaza Hotel, Ljubljana, Bratislavska cesta 8, 1000 Ljubljana

Poglej na zemljevidu

7.30 - 8.15

Registracija udeležencev

8.20 - 8.30

Pozdravne besede

I. SKLOP

8.30 - 9.00

Vabljeno plenarno predavanje: Slušna zaznava z uporabo slušnega vsadka v možgansko deblo prof. dr. Saba Battelino, dr. med., spec. otorinolaringologije

9.00 - 9.20

Diagnostika in začetna rehabilitacija pri otrocih s sumom na slab sluh Teja Hržič, prof. logopedije

9.20 - 9.40

Smernice zdravstvene nege pri obravnavi pacienta z nenadno naglušnostjo Vesna Krajnc, dipl. m. s.

9.40 - 10.00

Edukacija pacienta s področja rinologije v ambulanti in na oddelku Mateja Trunk, dipl. m. s.

10.00 - 10.20

Reprocesiranje fleksibilnih in rigidnih endoskopov Andrej Vesel, Olympus Slovenija

10.20 - 10.40

Kakovost in varnost v zdravstvu: »Bistvo je očem nevidno« Primož Brovč, dipl. zdr., mag. vzg. In men. v zdr.

10.40 - 11.00

Sobivanje staršev s hospitaliziranimi otroci Špela Rozman, dipl. m. s.

11.00 - 11.10

Razprava

11.10 - 11.20

Volitve predsednika in člane IO Sekcije MS in ZT v otorinolaringologiji

11.20 - 12.00

Odmor in mreženje

II. SKLOP

12.00 - 12.20

Prehranska podpora pacienta s karcinomom Peter Pukl, dr. med., specialist otorinolaringolog

12.20 - 12.40

Priprava pacienta na operativni poseg v ORL področju Ana Rebeka Florjančič, dipl. m. s.

12.40 - 13.00

Navodila in napotki pacientu pri oskrbi trahealne kanile z notranjim vložkom Mojca Žurga, dipl. m. s., Tatjana Vidnjevič, dipl. m. s., ET

13.00 - 13.20

Pomen tesnilke pri trahealni kanili Natalija Panić, ZT

13.20 - 13.40

Pomen zgodnje mobilizacije in dihalnih vaj pri pacientih s traheostomo Maja Kern, dipl. fizioterapevtka

III. SKLOP

14.00 - 14.20

Delavnice: Aspiracija

14.20 - 14.40

Delavnice: Trahealne kanile

14.40 - 15.00

Delavnice: Nosne tamponade

15.00 - 15.15

Evalvacija in zaključek srečanja

Splošne informacije

Srečanje bo potekalo v Radisson Blu Plaza Hotel, Bratislavska cesta 8, Ljubljana.
Kotizacija z DDV znaša 220€, člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti so upravičeni do 50% popusta in znaša 110€.

Kotizacijo nakažete na transakcijski račun NLB Ljubljana, Tavčarjeva 7, ZZBNS- ZDMSZTS št. 0201 5025 8761 480 sklic 00 0231 – 12042024 s pripisom za Sekcijo MS in ZT v otorinolaringologiji.

Ob registraciji na seminarju potrebujete člansko izkaznico, številko licence in potrdilo o plačani kotizaciji. Podjetja in zavodi lahko plačajo kotizacijo po prejetem računu.
V kotizacijo so všteta predavanja, pogostitve, gradivo in organizacija seminarja.
Strokovno srečanje je v postopku pridobitve licenčnih točk.

Odpoved prijave na izobraževanje je možna v portalu članov (velja za člane Zbornice – Zveze) ali na e-naslov kontaktne osebe strokovnega srečanja. V primeru odpovedi najkasneje štiri (4) ali več dni pred izobraževanjem, se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odpovedi od vključno tri (3) dni pred izobraževanjem, Zbornica – Zveza zaračunava stroške v višini 50 % kotizacije. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi.
S pravočasno odjavo namreč omogočite prijavo udeležencem, ki se zaradi zapolnjenih mest na izobraževanje niso mogli prijaviti.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Prijava je možna najkasneje do 10. 4. 2024.

Dodatne informacije

Sonja Krajnik – sonja.krajnik@gmail.com; telefon; 041 555 431
Andreja Trdin – andreja.trdin@ukc-mb.si