Izzivi sodobne zdravstvene nege otroka in mladostnika

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji

E dobercvet@gmail.com
Datum & čas

25/11/2022

08:15

Trajanje: 2 dni
Lokacija

Hotel Radin Radenci, Zdraviliško naselje 12, 9252 Radenci

Poglej na zemljevidu

Petek, 25.11.2022

8.15 - 9.00

Registracija udeležencev

9.00 - 9.15

Uvodni pozdrav Predsednica gospa Monika Ažman in Ivanka Limonšek

I. SKLOP

Moderatorki: Doroteja Dobrinja in Andreja Ljubič

9.15 - 9.35

Preventivni program za otroke, mladostnike in študente - Program ZDAJ: Ključni pristopi in novosti Prim. Polonca Truden-Dobrin, dr. med., MSc (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske), spec. epidemiologije, spec. javnega zdravja

9.35 - 9.55

Program ZDAJ - Spletna stran programa in strokovna gradiva Prim. Polonca Truden-Dobrin, dr. med., MSc (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske), spec. epidemiologije, spec. javnega zdravja, Tjaša Pibernik, dr. med., spec. javnega zdravja, Vesna Pucelj, prof. zdr. vzg., Jerneja Kožar, mag. inž. prehrane, Sonja Dravec, univ. dipl. biol.

9.55 - 10.15

Duševno zdravje otrok in mladostnikov Simona Izgoršek Mirnik, dipl. m. s

10.15 - 10.45

Ohraniti sebe in veselje do svojega poslanstva – duševno zdravje zdravstvenih delavcev asist. Polona Greif, univ. dipl. soc. ped., zakonska in družinska terapevtka

10.45 - 11.00

Razprava

11.00 - 11.30

Odmor

II. SKLOP

Moderatorka: Majda Oštir

11.30 - 12.00

Kdaj pomislimo na prirojeno okvaro imunosti Gašper Markelj, dr. med., spec. ped.

12.00 - 12.15

Vsakodnevni izzivi otrok z imunskimi boleznimi Polona Gostiša, dipl. m. s., Mateja Hren, viš. med. ses., univ.dipl.org., Monika Tomazin, dipl. m. s.

12.15 - 12.30

MISC kot avtoimuni odgovor po prebolelem covidu-19 Maja Čemernik, dipl. m. s.

12.30 - 12.45

Ozaveščenost staršev ob pojavu vročinskih krčev in povišani telesni temperaturi Rebeka Kuzelj, dipl. m. s

12.45 - 13.00

Razprava

13.00 - 14.00

Odmor za kosilo

III. SKLOP

Moderatorka: Matjana Koren Golja

14.00 - 14.30

Donorsko – transplantacijska dejavnost v Sloveniji tacijska dejavnost v Sloveniji - Andrej Gadžijev, dr. med., spec. (direktor Slovenija transplant)

14.30 - 14.50

Odnos medicinske sestre v pediatrični intenzivni enoti do darovanja organov Danijela Prelogar, dipl. m. s.

14.50 - 15.10

Psihološka priprava otroka in družine na transplantacijo organa dr. Manja Rančigaj Gajšek, specialistka klinične psihologije

15.10 - 15.25

Razprava

15.25 - 15.45

Sponzorsko predavanje

18.00

Skupna večerja (sponzor)

SOBOTA, 26.11.2022

8.30 - 9.00

Registracija

IV. SKLOP

Moderatorka: Cvetka Skale

9.00 - 9.45

Na kaj moramo paziti pri ravnanju z zdravstvenimi podatki? Anže Petrovič, univ. dipl. prav., Majda Oštir, mag. zdr. nege

9.45 - 10.30

Telesno ravnovesje je ključ do zdravja Tanja Želj Zupančič, univ. dipl. prof. športne vzgoje, trenerka pilatesa, ambasadorka samostojnega obuvanja nogavic pri 80 letih

10.30 - 10.45

Razprava

10.45 - 11.15

Odmor

11.15 - 12.00

Nekaj komunikacijskih veščin s katerimi lažje poskrbim zase Albina Kokot, dipl. m. s., Svetovalka realitetne terapije, Mojster NLP, Terapevt medicinske hipnoze in mojster praktik hipnoze

12.00 - 12.45

Zaključek srečanja – sprostitev ob zvokih gonga in ostalih holističnih inštrumentih Vesna Rečnik Šiško, dipl. org., predsednica društva Pretakanje

Splošne informacije

Cilj in namen strokovnega srečanja: strokovno srečanje je namenjeno pridobitvi novih strokovnih vsebin iz področja obravnave otrok in mladostnikov na področju zdravstvene nege v pediatriji ter pridobivanju znanj »skrbeti zase«.

Programsko organizacijski odbor: Andreja Doberšek, Doroteja Dobrinja, Milena Frankič, Gabriela Gabor, Jasmina Kamenčić Germek, viš. predav. mag. Barbara Kegl, Matjana Koren Golja, pred. Ivanka Limonšek, Andreja Ljubič, Majda Oštir, Cvetka Skale.

Kotizacija z DDV je 320,00 €. V kotizacijo so všteti stroški pogostitve med odmori, organizacije strokovnega izobraževanja in gradivo. Članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust pri plačilu kotizacije. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0209-25112022 ali jo poravnate po izstavljenem računu, s pripisom »za Sekcijo MS in ZT v pediatriji«.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje.

Dodatne informacije

Vprašanja po e-pošti: dobercvet@gmail.com pri Andreji Doberšek
Vljudno vabljeni!